مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,376

دانلود:

177

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ایمنی هومورال نسبت به بورلیا در سرم و مایع مغزی نخاعی بیماران مبتلا به اسکلروز مولتیپل

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 41

چکیده

 هدف: به منظور ارزیابی نقش عفونت بورلیایی در بروز بیماری اسکلروز مولتیپل (MS) وجود آنتی بادی بر علیه بورلیا پرسیکا (شایع ترین گونه بورلیا در ایران) در سرم و مایع مغزی نخاعی افراد مبتلا مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روشها: وجود آنتی بادی بر علیه آنتی ژنهای بورلیا پرسیکا در سرم و مایع مغزی نخاعی 50 بیمار مبتلا به MS و 30 نفر کنترل طبیعی که از نظر سن و جنس با گروه آزمایش همخوانی داشتند با استفاده از تکنیک ایمونوبلاتینگ مورد ارزیابی قرار گرفت. دو نمونه از مهمترین آنتی ژنهای سطحی بورلیا برگدورفری OspA) و (OspD که با استفاده از تکنولوژی نوترکیب تهیه شده بودند نیز در این مطالعه مورد آزمایش قرار گرفتند. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که 32 نفر از 50 بیمار مبتلا به MS و تعدادی از افراد کنترل مورد آزمایش, در سرم خود حاوی آنتی بادی علیه بعضی از باندهای پروتئینی بورلیا هستند. آزمون صحت فیشر نشان دهنده وجود اختلاف معنی داری بین بیماران MS و نمونه های کنترل در مورد باند 43 کیلودالتونی بود که در بیماران MS مثبت و در تمامی افراد کنترل منفی گردید. واکنش مثبت در مورد لیپو پروتئینهای سطحی بورلیا OspA) و(OspD , در سرم و مایع مغزی نخاعی هیچ یک از بیماران و افراد کنترل مشاهده نشد. نتیجه گیری: با در نظر گرفتن نتایج بدست آمده و تشابهات زیادی که بین بیماری زایی و علایم بالینی MS و بیماری اسپیروکتی لایم مشاهده می شود, می توان گفت که شواهدی در مورد منشای اسپیروکتی بیماری MS وجود دارد, اما اثبات آن تحقیقات بیشتری را می طلبد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  موذنی، سیدمحمد، راستی، آرزو، و صنعتی، محمدحسین. (1382). بررسی ایمنی هومورال نسبت به بورلیا در سرم و مایع مغزی نخاعی بیماران مبتلا به اسکلروز مولتیپل. یاخته، 5(17)، 35-41. SID. https://sid.ir/paper/16214/fa

  Vancouver: کپی

  موذنی سیدمحمد، راستی آرزو، صنعتی محمدحسین. بررسی ایمنی هومورال نسبت به بورلیا در سرم و مایع مغزی نخاعی بیماران مبتلا به اسکلروز مولتیپل. یاخته[Internet]. 1382؛5(17):35-41. Available from: https://sid.ir/paper/16214/fa

  IEEE: کپی

  سیدمحمد موذنی، آرزو راستی، و محمدحسین صنعتی، “بررسی ایمنی هومورال نسبت به بورلیا در سرم و مایع مغزی نخاعی بیماران مبتلا به اسکلروز مولتیپل،” یاخته، vol. 5، no. 17، pp. 35–41، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/16214/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی