video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

344

دانلود:

168

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی بوم شناختی جمعیت ماکروبنتوزهای رودخانه کلارود بابل (استان مازندران)

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 42

چکیده

 این مطالعه به منظور بررسی بوم شناختی جمعیت ماکروبنتوزهای رودخانه کلارود بابل (استان مازندران) طی سال 1390-1389 با چهار فصل نمونه برداری در شش ایستگاه صورت گرفت. بی مهرگان کفزی به وسیله نمونه بردار کمی سوربر جمع آوری شده و در آزمایشگاه با استفاده از لوپ جداسازی گردیدند. همزمان با نمونه برداری از ماکروبنتوزها, متغیر های هیدرولوژیک نیز در هر ایستگاه ثبت شد. به طورکلی کفزیان رودخانه از دو شاخه بند پایان و کرم های پهن شامل 5 رده 8 راسته و 12 خانواده بودند. در مجموع, رده حشرات با 5 راسته و 6 خانواده متنوع ترین گروه کفزیان رودخانه را به خود اختصاص داده, که از این بین Ephemeroptera (یکروزه ها) بیشترین تنوع و Plecopte (بهاره ها) کمترین تنوع را در بین کفزیان رودخانه کلارود دارا بود. از میان کلیه خانواده های شناسایی شده بیشترین تنوع و فراوانی با میانگین 103 نمونه و 89/20 درصد متعلق به جنس Heptagenia و کمترین تنوع وفراوانی با میانگین 3 نمونه و60/0 درصد متعلق به خانواده Gammaridae بود. حد اکثر و حداقل تنوع و تراکم بترتیب در فصل بهار و فصل تابستان بود, همچنین ایستگاه اول و ششم به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تنوع بودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  وطن دوست، صابر، وثوقی، عبدالرحیم، قلی زاده، محمد، و بابازاده، مائده. (1395). بررسی بوم شناختی جمعیت ماکروبنتوزهای رودخانه کلارود بابل (استان مازندران). فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری (شیلات)، 10(2 )، 33-42. SID. https://sid.ir/paper/161855/fa

  Vancouver: کپی

  وطن دوست صابر، وثوقی عبدالرحیم، قلی زاده محمد، بابازاده مائده. بررسی بوم شناختی جمعیت ماکروبنتوزهای رودخانه کلارود بابل (استان مازندران). فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری (شیلات)[Internet]. 1395؛10(2 ):33-42. Available from: https://sid.ir/paper/161855/fa

  IEEE: کپی

  صابر وطن دوست، عبدالرحیم وثوقی، محمد قلی زاده، و مائده بابازاده، “بررسی بوم شناختی جمعیت ماکروبنتوزهای رودخانه کلارود بابل (استان مازندران)،” فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری (شیلات)، vol. 10، no. 2 ، pp. 33–42، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/161855/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی