video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

950

دانلود:

239

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین اثرات جایگزینی کنجاله سویا به جای کنجاله کلزا (کانولا) بر رشد قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 30

چکیده

 به منظور اثرات جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا بر رشد قزل آلای رنگین کمان پنج جیره غذایی با جایگزینی سطوح صفر, 25, 50, 75 و 100 درصدی کنجاله سویا به وسیله کنجاله کانولا بر فاکتورهای رشد قزل آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت. تمامی جیره های فرموله شده از لحاظ میزان انرژی و پروتئین خام یکسان بودند. دوره آزمایش 63 روز در نظر گرفته شد و 450 بچه ماهی با میانگین وزنی 10 گرم به طور تصادفی در 15 تانک فایبرگلاس (30 ماهی در هر تانک) مستقر شدند. به ازای هر جیره فرموله شده سه تکرار انجام گردید. در پایان دوره رشد, شاخص های رشد و تغذیه مانند وزن نهایی, افزایش وزن, غذای مصرفی, ضریب تبدیل غذایی, نسبت بازده پروتئین, ضریب رشد ویژه و بازماندگی ماهی های تغذیه شده با جیره های آزمایشی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کانولا تاثیری بر عملکرد رشد ماهی ها نداشت. در شرایط این مطالعه نشان داده شد که کنجاله کانولا می تواند به طور کامل جایگزین کنجاله سویا در جیره قزل آلای رنگین کمان شود بدون اینکه در عملکرد رشد ماهی تاثیر منفی داشته باشد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

محمودی، رقیه، خدادادی، مژگان، جواهری بابلی، مهران، و شفایی پور، آریا. (1388). تعیین اثرات جایگزینی کنجاله سویا به جای کنجاله کلزا (کانولا) بر رشد قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری (شیلات)، 3(3)، 21-30. SID. https://sid.ir/paper/161725/fa

Vancouver: کپی

محمودی رقیه، خدادادی مژگان، جواهری بابلی مهران، شفایی پور آریا. تعیین اثرات جایگزینی کنجاله سویا به جای کنجاله کلزا (کانولا) بر رشد قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری (شیلات)[Internet]. 1388؛3(3):21-30. Available from: https://sid.ir/paper/161725/fa

IEEE: کپی

رقیه محمودی، مژگان خدادادی، مهران جواهری بابلی، و آریا شفایی پور، “تعیین اثرات جایگزینی کنجاله سویا به جای کنجاله کلزا (کانولا) بر رشد قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)،” فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری (شیلات)، vol. 3، no. 3، pp. 21–30، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/161725/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی