مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری (شیلات) | سال:1392 | دوره:7 | شماره:2 (پیاپی 26) | صفحه شروع:97 | صفحه پایان:103

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

158

دانلود:

137

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی و اثبات گونه ای دو محصولات فرآوری دریایی (Scomberomorus commerson و Macruronus magellanicus) در برخی مراکز فروش ایران با روش های زیست فناوری مبتنی بر DNA

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 103

چکیده

 این تحقیق برای تشخیص مولکولی صحت گونه ای دو محصول فیله شده از ماهی هوکی و شیر که بصورت بسته بندی در فروشگاه در ایران عرضه می گردند, صورت پذیرفت. جهت تعیین هویت از روش DNA بارکدینگ و بهره گیری از ناحیه سیتوکروم اکسیداز I (COI) با 650 جفت باز و پایگاه های اطلاعاتی ژنتیکی NCBI و BOLD)) The Barcode of Life Data Systems استفاده شد. در پایان مشخص گردید که برچسب درج شده بر روی فیله ماهی شیر تقلبی بوده و یک ماهی با ارزش اقتصادی کمتر (قباد) در آن قرار داده شده است. نتایج بدست آمده لزوم نگرانی در مورد کنترل کیفی و احراز هویت گونه ای محصولات عمل آوری شده شیلاتی را بیان می دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID