مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری (شیلات) | سال:1392 | دوره:7 | شماره:1 (پیاپی 25) | صفحه شروع:73 | صفحه پایان:80

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

192

دانلود:

128

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثرات حاد نیترات روی بر بافت آبشش ماهی فیتوفاگ پرورشی (Hypophthalmichthys molitrix)

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 80

چکیده

 فلز روی یکی از آلاینده های محیط آبی محسوب می گردد. هدف از این مطالعه, بررسی اثرات آسیب شناسی مسمومیت با نیترات روی Zn(NO3)2 بر بافت آبشش ماهی فیتوفاگ طی 96 ساعت می باشد. به این منظور ماهیان در 12 عدد آکواریوم 200 لیتری و در گروه های 15 تایی با میانگین وزنی 10±50 گرم در 3 تیمار (شاهد, 5 ppm و 10 ppm) و 3 تکرار در شرایط آزمایشگاهی تقسیم بندی شدند. برای بررسی بافت آبشش از ماهیان در زمان های 96-12 ساعت نمونه برداری و پس از تثبیت نمونه ها در محلول بوئن, با استفاده از روش های مرسوم بافت شناسی مقاطع بافتی به ضخامت 7 میکرون تهیه و به روش هماتوکسیلین - ائوزین رنگ آمیزی شدند. نتایج مطالعات میکروسکوپی عوارضی مانند هیپرپلازی, تلانژیکتازی, نکروزی شدن رشته های ثانویه, آنوریسم, پرخونی و به هم چسبیدن رشته های ثانویه آبششی را در تیمارهای مورد آزمون در مقایسه با شاهد نشان داد. با افزایش غلظت نیترات روی و با افزایش زمان مجاورت ماهی, شدت آسیب های بافتی در آبشش هم بیش تر شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID