مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

9,800

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقاومت به ویروس موزائیک خیار، ویروس موزائیک هندوانه و ویروس موزاییک کدو در ارقام طالبی و خربزه

صفحات

 صفحه شروع 129 | صفحه پایان 144

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 منابع مقاوم به ویروس موزاییک هندوانه (WMV) ، ویروس موزائیک زرد کدو (ZYWV) و دو جدایه محلی ویروس موزاییک خیار (CMV) به عنوان مخرب ترین ویروس بیماری زای طالبی و خربزه (Cucumis melo L.) در مزارع ایران، مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی مقاومت ژرم پلاسم طالبی و خربزه تحت فشار زیاد بیمار با مایه کوبی های طبیعی بوسیله شته محلی، مایه زنی مکانیکی در گلخانه و سپس ارزیابی مزرعه ای ارقام مقاوم و متحمل حاصل از طریق مایه کوبی های طبیعی و مکانیکی انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیشتر ارقام طالبی و خربزه به هر دو شرایط آلودگی طبیعی ویروس های جالیز در مزرعه و آلودگی مکانیکی در گلخانه حساس بودند. با این وجود، رقم طالبی مکولالینا ورتبرود و ارقام خربزه سوسکی و بهرام آبادی نسبا به ZYMV مصون بودند. ارقام طالبی گالیکوم و خوراسگانی در برابر CMV و WMV در هر دو شرایط مزرعه و گلخانه مقاوم بودند به همین ترتیب ارقام تاشکندی و لطیفه - 1 مقاوم بودند. ارقام طالبی باغ کومه لنجان، اشترجان، لنجان، فیروزان، شهد شیراز و ارقام خربزه آردیان و لطیفه با توجه به صفات تیپ آلودگی و میزان کاهش عملکرد میوه متحمل شناخته شدند. بیماری زاییCMV#1 ،CMV#2  و ZYMV بطور معنی داری متفاوت بود، به نحوی که CMV#1 بیماری زاترین نوع با بالاترین شدت (3.59) بود. ارزیابی مجدد نتایج، ارقام مفاوم و متحمل از طریق آلودگی مضاعف بوته ها در مزرعه، شواهدی دال بر ارثی بودن منابع مقاومت یا تحمل موجود در ارزیابی های قبلی مزرعه ای و گلخانه ای ژرم پلاسم بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  ارزانی، ا.، و آهون منش، ع. (1379). بررسی مقاومت به ویروس موزائیک خیار, ویروس موزائیک هندوانه و ویروس موزاییک کدو در ارقام طالبی و خربزه. تحقیقات کشاورزی ایران, 19(2), 129-144. https://sid.ir/paper/16154/fa

  Vancouver: کپی

  ارزانی احمد، آهون منش علی. بررسی مقاومت به ویروس موزائیک خیار, ویروس موزائیک هندوانه و ویروس موزاییک کدو در ارقام طالبی و خربزه. تحقیقات کشاورزی ایران. 1379 [cited 2023January29];19(2):129-144. Available from: https://sid.ir/paper/16154/fa

  IEEE: کپی

  ارزانی، ا.، آهون منش، ع.، 1379. بررسی مقاومت به ویروس موزائیک خیار, ویروس موزائیک هندوانه و ویروس موزاییک کدو در ارقام طالبی و خربزه. تحقیقات کشاورزی ایران, [online] 19(2), pp.129-144. Available: https://sid.ir/paper/16154/fa.


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.