video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

803

دانلود:

283

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گزارش کوتاه علمی: غلظت فلزات سنگین در رسوب و ماهی شبه شوریده (Johnius belangerii) صید شده از خور موسی در استان خوزستان

صفحات

 صفحه شروع 173 | صفحه پایان 181

چکیده

فلزات سنگین به دلیل پایداری در محیط قادر به انتقال در طول زنجیره های غذایی می باشند. بنابراین مصرف موجودات سطوح بالای این زنجیرها توسط انسان باعث ایجاد مسمومیت فلزی در آن ها می گردد. در این مطالعه غلظت فلزات سنگین در رسوبات و ماهی شبه شوریده براساس میکروگرم بر گرم وزن خشک سنجیده شد. غلظت فلزات در بافت ها و رسوبات با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بالاترین غلظت در رسوبات مربوط به فلزات کادمیوم, کبالت, مس, نیکل و سرب است. بیش ترین غلظت یافت شده برای فلزات در بافت ماهیچه برابر 0.14, 0, 1.68, 2.76 و 4.27 و در بافت کبد برابر 7.02, 1.03, 5.97, 2.26 و 3.58 میکروگرم بر گرم به ترتیب برای فلزات کادمیوم, کبالت, مس, نیکل و سرب می باشد. غلظت تمام فلزات در بافت ماهیچه از استانداردهای FAO, WHO, NHMRC و TEG پایین تر بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  صفاهیه، علیرضا، عبداله پورمنیخ، فاضل، و سواری، احمد. (1391). گزارش کوتاه علمی: غلظت فلزات سنگین در رسوب و ماهی شبه شوریده (Johnius belangerii) صید شده از خور موسی در استان خوزستان. فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری (شیلات)، 6(1 (پیاپی 21))، 173-181. SID. https://sid.ir/paper/161490/fa

  Vancouver: کپی

  صفاهیه علیرضا، عبداله پورمنیخ فاضل، سواری احمد. گزارش کوتاه علمی: غلظت فلزات سنگین در رسوب و ماهی شبه شوریده (Johnius belangerii) صید شده از خور موسی در استان خوزستان. فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری (شیلات)[Internet]. 1391؛6(1 (پیاپی 21)):173-181. Available from: https://sid.ir/paper/161490/fa

  IEEE: کپی

  علیرضا صفاهیه، فاضل عبداله پورمنیخ، و احمد سواری، “گزارش کوتاه علمی: غلظت فلزات سنگین در رسوب و ماهی شبه شوریده (Johnius belangerii) صید شده از خور موسی در استان خوزستان،” فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری (شیلات)، vol. 6، no. 1 (پیاپی 21)، pp. 173–181، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/161490/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی