مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

645

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ترکیب اثرهای وبلن و برنامه ریزی چند هدفی: کاربرد در کشاورزی

صفحات

 صفحه شروع 133 | صفحه پایان 146

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در این مقاله، پس از بسط نظری «تئوری مصرف وبلن» به فرایند تولید، سه روش برای ترکیب اثرهای وبلن و برنامه ریزی چند هدفی معرفی شده است. این روش ها عبارتند از 1) استفاده از روش وزنی تکراری برای ترکیب برنامه ریزی چند هدفی و اثرهای وبلن، 2) تخمین ذهنی ضرایب منزلت اجتماعی و 3) معرفی هدفی جدید به عنوان شاخصی از منزلت اجتماعی. با استفاده از نمونه ای از پسته کاران شهرستان رفسنجان، روش سوم مورد استفاده قرار گرفت. عملکرد در هکتار زارعین به عنوان شاخصی از منزلت اجتماعی منظور شد. نتایج نشان داد که کشاورزان هیچکدام از هدف های حداکثر سازی سود و حداکثر سازی عملکرد محصول را به تنهایی انتخاب نمی کند. آنان بین این دو هدف، مصالحه ای ایجاد می کنند. بنابراین، کشاورزان تلاش برای افزایش منزلت اجتماعی (در کنار دیگر هدف ها) را مهم می دانند. این هدف جدید بر فضاهای تصمیم و هدف اثر می گذارد. در فضای هدف، مصالحه ای بین هدف منزلت اجتماعی و دیگر هدف های ایجاد شده و این مطالحه، فضای تصمیم را تغییر می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ترکمانی، جواد، و عبدالهی، محمد. (1381). ترکیب اثرهای وبلن و برنامه ریزی چند هدفی: کاربرد در کشاورزی. تحقیقات کشاورزی ایران، 21(2)، 133-146. SID. https://sid.ir/paper/16143/fa

  Vancouver: کپی

  ترکمانی جواد، عبدالهی محمد. ترکیب اثرهای وبلن و برنامه ریزی چند هدفی: کاربرد در کشاورزی. تحقیقات کشاورزی ایران[Internet]. 1381؛21(2):133-146. Available from: https://sid.ir/paper/16143/fa

  IEEE: کپی

  جواد ترکمانی، و محمد عبدالهی، “ترکیب اثرهای وبلن و برنامه ریزی چند هدفی: کاربرد در کشاورزی،” تحقیقات کشاورزی ایران، vol. 21، no. 2، pp. 133–146، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/16143/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )