مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات کشاورزی ایران
سال:1390 | دوره:30 | شماره:1-2
صفحه شروع:33 | صفحه پایان:46

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

106

دانلود:

51

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اندازه گیری و شبیه سازی 2,4-D در نیمرخ خاک سیلتی رسی تحت دو رژیم آبیاری با استفاده از مدل LEACHP

نویسنده

نوشادی مسعود | فروهر (هامیلتون) فریده | امین سیف اله | مفتون منوچهر

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 46

چکیده

 اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی, در بخش انگلیسی قابل رویت است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.