مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,426

دانلود:

3,311

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

صورتبندی مدرنیته و پسامدرنیسم: معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی

صفحات

 صفحه شروع 207 | صفحه پایان 232

چکیده

 تاریخ اندیشه سیاسی غرب را به طور کلی می توان به سه پارادایم پیشامدرن, مدرن و پسامدرن تقسیم نمود. مقاله حاضر تلاش دارد که ضمن طرح مبانی جهان بینی مدرن و پسامدرن, با استفاده از روش مقایسه ای به مطالعه مولفه هایی همچون معرفت شناسی, هستی شناسی و انسان شناسی در دو پارادایم مدرن و پسامدرن بپردازد. به عبارت دیگر هدف از طرح بحث حاضر, بررسی دستگاه فکری مدرنیته و عناصر بنیادین تشکیل دهنده آن که طی دوران تکوین جهان, جامعه و انسان مدرن فراهم آمدند از یکسو و شناخت فرایند نقد پسامدرن از سوی دیگر است. بنابراین نوشته حاضر می کوشد که سه قسمت اصلی اندیشه در دو پارادایم مدرن و پسامدرن را با هم مقایسه نماید تا به ناهمسانی و ناهمگونی های این پارادایم های متعارض از منظر معرفت شناسی, هستی شناسی و انسان شناسی پی ببرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  علی پوریانی، طهماسب، و نوری، مختار. (1390). صورتبندی مدرنیته و پسامدرنیسم: معرفت شناسی, هستی شناسی و انسان شناسی. مطالعات سیاسی، 3(11)، 207-232. SID. https://sid.ir/paper/161189/fa

  Vancouver: کپی

  علی پوریانی طهماسب، نوری مختار. صورتبندی مدرنیته و پسامدرنیسم: معرفت شناسی, هستی شناسی و انسان شناسی. مطالعات سیاسی[Internet]. 1390؛3(11):207-232. Available from: https://sid.ir/paper/161189/fa

  IEEE: کپی

  طهماسب علی پوریانی، و مختار نوری، “صورتبندی مدرنیته و پسامدرنیسم: معرفت شناسی, هستی شناسی و انسان شناسی،” مطالعات سیاسی، vol. 3، no. 11، pp. 207–232، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/161189/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی