video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,064

دانلود:

252

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل نحوی زبان فارسی به کمک گرامر پیوندی

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 40

چکیده

 بازنمایی دستور زبان را می توان به عنوان مهمترین مرحله در سیستم های پردازش زبان طبیعی به شمار آورد. گرامرهای به کار رفته در این سیستم ها عموما گرامرهای مبتنی بر واحد یا ساختاری می باشند که می کوشند جمله را با تجزیه به واحدهای کوچک تر تحلیل نمایند. دیدگاه های متفاوتی برای این کار وجود دارد که گرامر پیوندی به عنوان یکی از آن ها مبنا را بر ایجاد پیوندهایی بین کلمات قرار می دهد و به همین دلیل گرامر لغوی نامیده می شود. این گرامر برای زبان های متعددی ارزیابی شده و بررسی نحوه عملکرد آن ها برای زبان فارسی برای اولین بار هدف این مقاله است. در این تحقیق خواهیم کوشید با شروع از روابط اصلی و اساسی در زبان فارسی, توسعه کار را مبتنی بر این روابط قرار دهیم و در هر مرحله, تعداد این روابط را افزایش دهیم تا حدی که مجموعه قواعدی برای متون رسمی نوشتاری و ساخت های ابتدایی فراهم آوریم. برای اطمینان از انسجام مجموعه, قواعد در هر مرحله به کمک تقطیع گر گرامر پیوندی و روی یک بستر مناسب آزمایش شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سجادی، آرمین، و عبداله زاده بارفروش، احمد. (1387). تحلیل نحوی زبان فارسی به کمک گرامر پیوندی. پردازش علایم و داده ها، -(1 (پیاپی 9))، 25-40. SID. https://sid.ir/paper/160779/fa

  Vancouver: کپی

  سجادی آرمین، عبداله زاده بارفروش احمد. تحلیل نحوی زبان فارسی به کمک گرامر پیوندی. پردازش علایم و داده ها[Internet]. 1387؛-(1 (پیاپی 9)):25-40. Available from: https://sid.ir/paper/160779/fa

  IEEE: کپی

  آرمین سجادی، و احمد عبداله زاده بارفروش، “تحلیل نحوی زبان فارسی به کمک گرامر پیوندی،” پردازش علایم و داده ها، vol. -، no. 1 (پیاپی 9)، pp. 25–40، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/160779/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی