video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

416

دانلود:

132

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بازتاب اندیشه مردسالارانه در زبان فارسی: پژوهشی در جامعه شناسی زبان

صفحات

 صفحه شروع 91 | صفحه پایان 107

چکیده

 یکی از مهم ترین موضوعات در مطالعه رابطه بین زبان و جنسیت, بحث گسترش و اشاعه ایدئولوژی های جنسی از طریق زبان گفتاری است. هدف این تحقیق نیز ارایه یک سری اطلاعات به منظور آگاه کردن افراد در مورد جنسیت گرایی زبانی بوده است. در تحقیق حاضر, جنسیت گرایی زبان فارسی مورد بررسی قرارگرفته است. در ابتدای امر تعاریفی از زبان جنسیت گرا ارایه گردیده و اهمیت مطالعه چنین زبانی توضیح داده شده است. سپس شیوه های متفاوت بروز جنسیت گرایی زبانی و حوزه های مربوط به آن بیان شده و با استناد به معیارها و ملاک های مطرح در مورد جنسیت گرایی زبانی و بررسی حوزه های مختلف از جمله واژگان, ضرب المثل ها و غیره, زبان فارسی از این منظر مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل از این تحقیق بیانگر این واقعیت است که زبان فارسی, زبانی است که تا حد زیادی از نظر کاربرد اجتماعی تمایلات جنس گرایانه دارد. به عبارتی این زبان نه تنها منعکس کننده واقعیات مربوط به جنسیت زدگی جامعه است, بلکه در مواردی به آن شکل دهی هم می کند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی