video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,254

دانلود:

534

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بازتاب اندیشه های ایرانی - اسلامی در هنر ایران سیر تطور جلوه های باروری در صورت های گوناگون هنری تا عصر صفوی

صفحات

 صفحه شروع 199 | صفحه پایان 213

چکیده

 جهان بینی و اندیشه های اعتقادی جوامع در شکل گیری صورت های هنری تاثیر بسزایی دارند. باور به تقدس مظاهر باروری از جمله باورهایی است که در اندیشه ایرانیان از دیرباز قابل مشاهده بوده و پس از اسلام نیز, در پیوند با حکمت اسلامی, از تداومی تاریخی برخوردار گشته است. انگاره های مونث, به عنوان نمادهای باروری, از دیرباز به صورت های گوناگون در اساطیر بسیاری از تمدن ها شکل گرفته و مورد ستایش قرار گرفته اند. این اندیشه در طول زمان و در هنرهای مختلف ایرانی, در تحول و تطوری تاریخی, به صورت های متفاوت نمود یافته است. پژوهش حاضر, به روش توصیفی - تحلیلی, به بررسی روند شکل گیری این معنای واحد در صور گوناگون پرداخته است. بررسی این روند نشانگر آن است که جلوه های اساطیری باروری, که در صورت های مختلفی همچون آناهیتا و درخت زندگی نمود یافته, پس از اسلام و به ویژه در هنر و معماری عصر صفویه نیز, بر اساس پیوندهایی مفهومی و برقراری ترادفی معنایی با اندیشه و حکمت ایرانی - اسلامی, در هنرهای گوناگون, در صورت های نمادین متنوعی بروز یافته است. این مظاهر باروری در صورت هایی همچون آناهیتا, درخت زندگی, آب, و گنبد جانشین شده و انگاره های مذکر طرفین با نمادهایی همچون شیر, مردان نگهبان, بز نر یا طاووس, سرو, و منار جایگزین گشته اند. درواقع, در بعد همنشینی, ساختاری از سه تایی مقدس شکل گرفته که در یک روند جانشینی به صورت های گوناگونی بروز یافته است؛ به گونه ای که در همه این صورت ها, ضمن تنوع و افزودن بر زیبایی, معنایی واحد را می توان جست و جو نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فرشیدنیک، فرزانه، طاووسی، محمود، و افهمی، رضا. (1392). بازتاب اندیشه های ایرانی - اسلامی در هنر ایران سیر تطور جلوه های باروری در صورت های گوناگون هنری تا عصر صفوی. زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، 5(2)، 199-213. SID. https://sid.ir/paper/160468/fa

  Vancouver: کپی

  فرشیدنیک فرزانه، طاووسی محمود، افهمی رضا. بازتاب اندیشه های ایرانی - اسلامی در هنر ایران سیر تطور جلوه های باروری در صورت های گوناگون هنری تا عصر صفوی. زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)[Internet]. 1392؛5(2):199-213. Available from: https://sid.ir/paper/160468/fa

  IEEE: کپی

  فرزانه فرشیدنیک، محمود طاووسی، و رضا افهمی، “بازتاب اندیشه های ایرانی - اسلامی در هنر ایران سیر تطور جلوه های باروری در صورت های گوناگون هنری تا عصر صفوی،” زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، vol. 5، no. 2، pp. 199–213، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/160468/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی