مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

606

دانلود:

213

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیراحداث Check Dam بر مرفولوژی آبراهه ها و ترسیب رسوبات (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آب جوان- فارس)

صفحات

 صفحه شروع 229 | صفحه پایان 232

چکیده

 هدف از این تحقیق بررسی عملکرد سدهای اصلاحی رسوبگیر خشکه چین احداث شده درطول یک آبراهه بر مرفولوژی آبراهه و ترسیب رسوبات در یک منطقه کوهستانی خشک و نیمه خشک است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عملکرد سدهای اصلاحی ایجاد شده در تله اندازی رسوبات ریز دانه در قسمت های مختلف آبراهه متفاوت است و در این بین سدهای انتهایی عملکرد بهتری داشته اند. از سراب آبراهه به سمت پایین دست, پهنای آبراهه افزایش یافته و میزان رسوبات تله انداخته شده توسط سدهای انتهایی بیشتر از رسوبات ترسیب شده در سراب آبراهه است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قضاوی، رضا، ولی، عباسعلی، و محمداسماعیلی، مجید. (1390). بررسی تاثیراحداث Check Dam بر مرفولوژی آبراهه ها و ترسیب رسوبات (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آب جوان- فارس). مجله پژوهش آب ایران، 5(9)، 229-232. SID. https://sid.ir/paper/159742/fa

  Vancouver: کپی

  قضاوی رضا، ولی عباسعلی، محمداسماعیلی مجید. بررسی تاثیراحداث Check Dam بر مرفولوژی آبراهه ها و ترسیب رسوبات (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آب جوان- فارس). مجله پژوهش آب ایران[Internet]. 1390؛5(9):229-232. Available from: https://sid.ir/paper/159742/fa

  IEEE: کپی

  رضا قضاوی، عباسعلی ولی، و مجید محمداسماعیلی، “بررسی تاثیراحداث Check Dam بر مرفولوژی آبراهه ها و ترسیب رسوبات (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آب جوان- فارس)،” مجله پژوهش آب ایران، vol. 5، no. 9، pp. 229–232، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/159742/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی