مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,657

دانلود:

327

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه کانی های رسی در اراضی شالیکاری روی لندفرم های مختلف شرق گیلان

صفحات

 صفحه شروع 122 | صفحه پایان 139

چکیده

 کانیهای رسی خاک به علت دارا بودن سطح ویژه بالا و بار منفی نقش تعیین کننده ای در جذب عناصر غذایی مورد نیاز گیاه دارند. شناسایی کمی و کیفی و ترکیب ساختمانی آنها اطلاعات ارزشمندی از وضعیت جذب , تثبیت و رها سازی کاتیون ها در اختیار ما قرار می دهد. در این تحقیق کانی های رسی پنج خاک اراضی شالیکاری شهرستان لنگرود, در مناطق کوهستانی , جلگه ای , مردابی و ساحلی قدیم وجدید مورد مطالعه قرار گرفت . پس از حذف مواد آلی , آهک و سزکویی اکسیدها اجزا مختلف رس, سیلت و شن بوسیله سانتریفیوژ جدا گردید. برای مطالعه نیمه کمی کانی های رسی , پس از اشباع نمونه های رس با پتاسیم و منیزیم   7میلی گرم رس از هر نمونه روی لام رسوب داده و توسط XRD مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفت . همچنین تک ذره هایی از رس ریز به وسیله میکروسکوپ الکترونی SEM و اسپکترومتری اشعه ایکس EDXRA پس از مشاهده , تجزیه گردید. در همه مناطق مورد مطالعه در بخش رس ریز و رس درشت کانی های اسمکتیت , کائولینیت , ایلیت , ورمیکولیت وکوارتز مشاهده گردید. در خاکهای ساحلی جدید به علت جوان بودن و در خاک های مردابی به علت وجود شرایط احیای دائمی و عدم تکامل خاک , کلریت شناسایی شد اما در خاک های مناطق کوهستانی , جلگه ای و ساحلی قدیم به علت تکامل بیشتر خاک این کانی مشاهده نشد. نتایج نشان می دهد که شرایط آکوییک و آنترآکوییک بر نوع کانیهای بخش رس تاثیر مشخصی نداشته و مینرالوژی خاکها بیشتر متاثر از مواد مادری می باشد. اما شواهدی مبنی بر تاثیر شرایط آکوییک و آنترآکوییک بر کمیت و میزان نسبی کانی های فوق الذکر وجود دارد, به طوری که در خاک های با شرایط زهکشی ضعیف مقدار اسمکتیت بیشتر است . ترکیب ساختمانی کانیهای رس ریز عمدتا حاکی از وجود جایگزینی هم شکل در اکتاو تتراهیدرال است . نتایج حاصل از XRD بخش رس خاک ها, دلالت بر حضور اسمکتیت های با بار لایه ای زیاد است که می توانند رفتاری مشابه کانی ورمیکولیت در تثبیت برخی کاتیونها از قبیل پتاسیم از خود نشان دهند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ترابی‌ گل‌ سفیدی‌، مصطفی، کریمیان اقبال، مصطفی، گیوی، جواد، و خادمی، حسین. (1380). مطالعه‌ کانی های‌ رسی‌ در اراضی‌ شالیکاری روی‌ لندفرم های‌ مختلف‌ شرق‌ گیلان‌. علوم خاک و آب، 15(1)، 122-139. SID. https://sid.ir/paper/15941/fa

  Vancouver: کپی

  ترابی‌ گل‌ سفیدی‌ مصطفی، کریمیان اقبال مصطفی، گیوی جواد، خادمی حسین. مطالعه‌ کانی های‌ رسی‌ در اراضی‌ شالیکاری روی‌ لندفرم های‌ مختلف‌ شرق‌ گیلان‌. علوم خاک و آب[Internet]. 1380؛15(1):122-139. Available from: https://sid.ir/paper/15941/fa

  IEEE: کپی

  مصطفی ترابی‌ گل‌ سفیدی‌، مصطفی کریمیان اقبال، جواد گیوی، و حسین خادمی، “مطالعه‌ کانی های‌ رسی‌ در اراضی‌ شالیکاری روی‌ لندفرم های‌ مختلف‌ شرق‌ گیلان‌،” علوم خاک و آب، vol. 15، no. 1، pp. 122–139، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/15941/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی