مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

917

دانلود:

251

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثرات رفاهی حذف یارانه کودشیمیایی بر مصرف کنندگان گندم (نان)

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 14

چکیده

 با توجه به اهمیت اثر حذف یارانه کودشیمیایی بر هزینه تولید گندم, این مطالعه با هدف ارزیابی آثار رفاهی کاهش یارانه کودشیمیایی بر مصرف کنندگان گندم (نان) صورت گرفت. برای این منظور توابع عرضه و تقاضای نان با استفاده از داده های دوره  1353 85برآورد و آثار رفاهی این سیاست بر مصرف کنندگان در نتیجه تغییر قیمت مشخص گردید. یافته ها نشان داد که به دلیل عدم حساسیت مصرف کنندگان در برابر افزایش قیمت نان, افزایش هزینه تولید گندم, از راه افزایش قیمت محصول به مصرف کنندگان منتقل می شود؛ به گونه ای که با حذف کامل یارانه کودشیمیایی, رفاه مصرف کنندگان به میزان 661.8 میلیارد ریال و مخارج دولت به میزان 3927.6 میلیارد ریال کاهش می یابد که مجموع آن ها حاکی از افزایش رفاه به میزان 3265.8 میلیارد ریال برای جامعه است. همچنین نتایج نشان می دهد که با حذف کامل یارانه کودشیمیایی, قیمت خرده فروشی نان به میزان 6.72 درصد افزایش مییابد. بر اساس یافته های مطالعه, کاهش تدریجی یارانه کودشیمیایی و پرداخت هدفمند یارانه به مصرف کنندگان نان پیشنهاد گردیده است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

نجفی، بهاالدین، و فرج زاده، زکریا. (1389). اثرات رفاهی حذف یارانه کودشیمیایی بر مصرف کنندگان گندم (نان). تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 2(1)، 1-14. SID. https://sid.ir/paper/158708/fa

Vancouver: کپی

نجفی بهاالدین، فرج زاده زکریا. اثرات رفاهی حذف یارانه کودشیمیایی بر مصرف کنندگان گندم (نان). تحقیقات اقتصاد کشاورزی[Internet]. 1389؛2(1):1-14. Available from: https://sid.ir/paper/158708/fa

IEEE: کپی

بهاالدین نجفی، و زکریا فرج زاده، “اثرات رفاهی حذف یارانه کودشیمیایی بر مصرف کنندگان گندم (نان)،” تحقیقات اقتصاد کشاورزی، vol. 2، no. 1، pp. 1–14، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/158708/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی