مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

590

دانلود:

231

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مناسبات ایلخانان و هندوستان

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 70

چکیده

 خروج مغول و تهاجم آن ها به سرزمین های دیگر, آخرین تهاجم و مهاجرت اقوام ساکن در آسیای مرکزی است که بر محدوده جغرافیایی وسیعی تاثیر گذاشت. مغولان از اقیانوس آرام تا اروپای شرقی و تمام سرزمین چین و ایران تا صحاری شامات را در نور دیدند و در این سرزمین ها حاکمیت یافتند و دولت هایی با ریشه مغولی بنیان نهادند. آن چه که در این فتح بزرگ عجیب می نمایاند, عدم فتح هندوستان توسط ایلخانان است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع دست اول سعی دارد علت عدم تهاجم ایلخانان به هندوستان را بررسی و تحلیل کند. نگارنده بر این باور است که عدم تمایل هولاکوخان به گشودن جبهه جدید در شرق ایران, دلیل اصلی انعقاد پیمان با سلاطین هندوستان بوده که دیگر ایلخانان نیز این پیمان را محترم شمردند. در حالی که اولوس جغتای از انعقاد پیمان عدم تجاوز با ملوک هند اجتناب کردند و همواره این سرزمین را آماج حملات خود قرار دادند. همچنین این مقاله به روند توجه اولوس جغتای به هندوستان و فتح این سرزمین توسط بازماندگان چنگیزخانیان اشاره دارد. در این ارتباط به بررسی ارتباط سلاطین هندوستان با ایلخانان و اولوس جغتای پرداخته و چگونگی تعامل آن ها مورد بحث قرار خواهیم داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رنجبر، روح اله، و کجباف، علی اکبر. (1391). مناسبات ایلخانان و هندوستان. مطالعات شبه قاره، 4(13)، 51-70. SID. https://sid.ir/paper/158523/fa

  Vancouver: کپی

  رنجبر روح اله، کجباف علی اکبر. مناسبات ایلخانان و هندوستان. مطالعات شبه قاره[Internet]. 1391؛4(13):51-70. Available from: https://sid.ir/paper/158523/fa

  IEEE: کپی

  روح اله رنجبر، و علی اکبر کجباف، “مناسبات ایلخانان و هندوستان،” مطالعات شبه قاره، vol. 4، no. 13، pp. 51–70، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/158523/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی