مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات شبه قاره | سال:1391 | دوره:4 | شماره:13 | صفحه شروع:115 | صفحه پایان:140

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

308

دانلود:

130

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گلگشتی در گلزار چهار عنصر بیدل دهلوی

صفحات

 صفحه شروع 115 | صفحه پایان 140

کلیدواژه

اتوبیوگرافی (شرح حال خودنوشته)Q2

چکیده

 نسخه های خطی یکی از ارزشمندترین گنجینه هایی هستند که از گذشتگان برای ما به ارث رسیده اند. وظیفه ماست که در حفظ و احیا و شناساندن ایم میراث فرهنگی بکوشیم. علی رغم این که در عصر ما تلاش های زیادی در شناساندن این ذخایر ارزنده صورت گرفته, هنوز نسخه های خطی زیادی وجود دارد که شناسایی و معرفی نشده اند؛ یکی از این آثار ناشناخته, «چهارعنصر» بیدل دهلوی است. این جستار بر آن است که برای اولین بار به معرفی نسخه های خطی این اثر ناشناخته که در کتابخانه های ایران شناسایی شده اند, بپردازد. تعداد نسخه های شناسایی شده در ایران چهار مورد است. دو نمونه از این نسخه ها در کتابخانه و مراکز اسناد دانشگاه تهران نگهداری می شود؛ یک نسخه در کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و نسخه دیگری در کتابخانه ملی مضبوط است. در طی این مقاله, ابتدا نگاه مختصری به زندگی و آثار بیدل انداخته و سپس به بررسی محتوا و ارزش ادبی و معرفی فصول مختلف آن می پردازیم و سرانجام مطابق معمول مندرجات فهرست نسخه های خطی, مشخصات صوری نسخه ها را از قبیل نام مولف و کاتب, زمان و مکان کتابت, تعداد و اندازه اوراق و سطور و آغاز و انجام, نوع خط و ... معرفی می کنیم. نتیجه کلی پژوهش ما این بود که نسخه (2) دانشگاه تهران نسبت به سایر نسخ شناسایی شده, دارای ویژگی های ممتازی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID