مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

752

دانلود:

270

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برانگیختگی و میرایی نوسانات عرضی در حلقه های تاج توسط پدیده ویک

نویسندگان

عابدینی عباس

صفحات

 صفحه شروع 691 | صفحه پایان 697

چکیده

 نوسانات عرضی حلقه های تاج که به وجود امواج مغناطو هیدرودینامکی در تاج نسبت داده می شوند, به دفعات زیاد در حلقه های نواحی فعال مشاهده شده اند. میرایی دامنه نوسانات عرضی مشاهده شده از نوع میرایی قوی است. میرایی این نوسانات ممکن است ناشی از عوامل اتلافی و یا از پدیده ویک حاصل از یک اختلال انتشاری باشد. میرایی نوسانات عرضی توسط پدیده ویک به هیچ یک از پدیده های اتلافی مربوط نمی شود. همچنین نوع این نوسانات عرضی وجوه نوسانی کینک نبستند اگرچه نوسانات کینک در حلقه در نهایت می توانند در اثر انرژی حاصل از بسته موج انتشاری ایجاد شوند. در این مقاله, بر انگیختگی و میرایی نوسانات عرضی در حلقه ها در اثر پدیده ویک به صورت نظری و مشاهداتی مورد مطالعه قرار گرفته است. در اینجا, نوسانات عرضی حلقه های تاج با یک لوله شار مستقیم که دو سر آن به نقاط ثابتی گره خورده, مدل شده است. دینامیک حاکم بر حلقه و تاج از معادله دیفرانسیل کلاین- گوردن می باشد. یک اختلال جایگزیده انتشاری که از یک پدیده خورشیدی مثل شراره ایجاد شده و در حین گسیل به سوی حلقه پاشیده می شود. در نتیجه, دامنه نوسانات حلقه در بسامد های بالاتر از بسامد قطع به طور تقریبی به صورتt-1/2 با زمان میرا می شود. داده های استفاده شده در اینجا تصاویری است که که توسط ابزار ای- ای- ای نصب شده روی تلسکوپ فضایی اس-دی- او برداشته شده است. این داده های مشاهداتی با فاصله زمانی 24 ثانیه از حلقه های مجاور یک شراره خورشیدی در طول موج 171 آنگستروم برای آشکار سازی برانگیختگی و میرایی نوسانات عرضی حلقه های مجاور شراره های خورشیدی, مورد بررسی قرار گرفته است. در این تجزیه و تحلیل نوسانات عرضی با میرایی قوی با دوره های نوسانی در بازه 23.86 تا 18.56 دقیقه به دست آمدند. علاوه بر این, وابستگی دامنه αنوسانات عرضی قطعاتی از حلقه به صورت t-a به دست آمده که محدوده a برای 4 قطعه از حلقه نوسانی بین 0.65 تا 0.80 است. مقدار متوسط a مشاهده شده با پیش بینی مدل های نظری که پدیده ویک را مسئول میرایی قوی نوسانات عرضی حلقه های تاج فرض کرده, تطابق خوبی دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عابدینی، عباس. (1396). برانگیختگی و میرایی نوسانات عرضی در حلقه های تاج توسط پدیده ویک. پژوهش فیزیک ایران، 17(5 )، 691-697. SID. https://sid.ir/paper/1585/fa

  Vancouver: کپی

  عابدینی عباس. برانگیختگی و میرایی نوسانات عرضی در حلقه های تاج توسط پدیده ویک. پژوهش فیزیک ایران[Internet]. 1396؛17(5 ):691-697. Available from: https://sid.ir/paper/1585/fa

  IEEE: کپی

  عباس عابدینی، “برانگیختگی و میرایی نوسانات عرضی در حلقه های تاج توسط پدیده ویک،” پژوهش فیزیک ایران، vol. 17، no. 5 ، pp. 691–697، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1585/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی