مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,484

دانلود:

422

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر زمان اسانس گیری بر روی ترکیبات روغن فرار گیاه رازیانه

صفحات

 صفحه شروع 68 | صفحه پایان 72

چکیده

 تاکنون مقالات متعددی در رابطه با ترکیبات موجود در روغن فرار گیاه رازیانه منتشر شده است. هدف از این تحقیق مطالعه تغییرات کمی و کیفی ترکیبات موجود در اسانس گیاه رازیانه(Foeniculum vulgare Mill.)  در شرایط مختلف اسانس گیری است.اسانس گیاه رازیانه به دو روش تقطیر با آب داغ و بخار آب داغ تهیه گردید. تقطیر با آب داغ در 4 زمان متفاوت 15, 30, 60 و 150 دقیقه و تقطیر با بخار تنها با زمان 150 دقیقه انجام شد. روغن های فرار به دست آمده از طریق آنالیزGC و GC/Mass مورد تجزیه و شناسایی قرار گرفتند. تعداد ترکیب که مجموعاً حدود 37/91 تا 57/97 درصد روغن فرار را تشکیل می دهند شناسایی شدند. از میان روغن های شناسایی شده E Anethole (47.89 تا 62.73 درصد), Estragole (9.41 تا 16.52 درصد) و D-(+)-Fenchone (7.63 تا 8.86 درصد) بیشترین درصد مواد را تشکیل می دهند. بالاترین درصد آنتول در دقیقه 30 به دست آمد

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جمشیدی، امیرحسین، شمس اردکانی، محمدرضا، حاجی آخوندی، عباس، و عبدی، خسرو. (1383). بررسی تاثیر زمان اسانس‌ گیری بر روی ترکیبات روغن فرار گیاه رازیانه. گیاهان دارویی، 3(11)، 68-72. SID. https://sid.ir/paper/15810/fa

  Vancouver: کپی

  جمشیدی امیرحسین، شمس اردکانی محمدرضا، حاجی آخوندی عباس، عبدی خسرو. بررسی تاثیر زمان اسانس‌ گیری بر روی ترکیبات روغن فرار گیاه رازیانه. گیاهان دارویی[Internet]. 1383؛3(11):68-72. Available from: https://sid.ir/paper/15810/fa

  IEEE: کپی

  امیرحسین جمشیدی، محمدرضا شمس اردکانی، عباس حاجی آخوندی، و خسرو عبدی، “بررسی تاثیر زمان اسانس‌ گیری بر روی ترکیبات روغن فرار گیاه رازیانه،” گیاهان دارویی، vol. 3، no. 11، pp. 68–72، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/15810/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی