مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

991

دانلود:

264

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تغییرات درصد و اجزای روغن فرار در مراحل مختلف رشدی گیاه شوید (.Anethum graveolens L)

صفحات

 صفحه شروع 38 | صفحه پایان 41

چکیده

 گیاه شوید یا شبت با نام علمی Anethum graveolens L. گیاهی است علفی, یک ساله و معطر متعلق به خانواده Apiaceae. تمامی پیکر رویشی گیاه شوید محتوی ترکیبات فرار است. از جمله اجزای اصلی روغن فرار گیاه کاروون, فلاندرن و لیمونن می باشد. با توجه به تغییرات نسبتاً شدید کمی و کیفی روغن های فرار شوید در مراحل مختلف رشدی گیاه لازم است برحسب نوع استفاده و همچنین کاهش هزینه های تولید, گیاه در مراحل مناسب رشدی برداشت شود. در این تحقیق تغییرات درصد اسانس و اجزای تشکیل دهنده آن در سه مرحله مختلف رشدی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد که مناسب ترین مرحله رشدی برای به دست آوردن حداکثر میزان کاروون در واحد سطح, برداشت گیاه در مرحله تشکیل بذر و قبل از رسیدگی کامل بذر می باشد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

یزدانی، داراب، جمشیدی، امیرحسین، رضازاده، شمسعلی، مجاب، فراز، و شهنازی، سحر. (1383). بررسی تغییرات درصد و اجزای روغن فرار در مراحل مختلف رشدی گیاه شوید (.Anethum graveolens L). گیاهان دارویی، 3(11)، 38-41. SID. https://sid.ir/paper/15809/fa

Vancouver: کپی

یزدانی داراب، جمشیدی امیرحسین، رضازاده شمسعلی، مجاب فراز، شهنازی سحر. بررسی تغییرات درصد و اجزای روغن فرار در مراحل مختلف رشدی گیاه شوید (.Anethum graveolens L). گیاهان دارویی[Internet]. 1383؛3(11):38-41. Available from: https://sid.ir/paper/15809/fa

IEEE: کپی

داراب یزدانی، امیرحسین جمشیدی، شمسعلی رضازاده، فراز مجاب، و سحر شهنازی، “بررسی تغییرات درصد و اجزای روغن فرار در مراحل مختلف رشدی گیاه شوید (.Anethum graveolens L)،” گیاهان دارویی، vol. 3، no. 11، pp. 38–41، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/15809/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی