مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: متافیزیک (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان) | سال:1391 | دوره:48 | شماره:13 | صفحه شروع:79 | صفحه پایان:94

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

686

دانلود:

218

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیلی بر نقد امر مطلق کانت

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 94

چکیده

امر مطلق کانت صورت مفهومی است که به عنوان قاعده زرین, ریشه در عمق تاریخ فکر بشر دارد. این اصل که بیشترین نقش را در تنظیم روابط اجتماعی ملل مختلف جهان ایفا نموده است و ردپای آن را در تمامی مکاتب الهی و نحله های بشری می توان یافت, در عبارت کوتاهی توسط کانت به این صورت تقریر و تبیین گردید:«تنها طبق قاعده ای عمل کن که در عین حال اراده کنی قانونی عام شوداین قاعده, همزمان زیر بنای مکتب اخلاقی مهمی قرار گرفت که به مکتب وظیفه گرایی مشهور است. هرچند جاذبه باشکوه این مکتب بسیاری از صاحب نظران فلسفه اخلاق را مسحور خود ساخت, اما نقدهای بسیاری را نیز در پی داشت. این مقاله به بررسی و تحلیل نقد مطلق گرایی حداکثری در مکتب وظیفه گرایی با توجه به مبانی اخلاق اسلامی می پردازد تا روشن کند تلاش کسانی که, سعی کرده اند نشان دهند این قاعده, می تواند با مبانی اخلاق اسلامی سازگاری کامل داشته باشد, راه به جایی نمی برد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID