مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: متافیزیک (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان) | سال:1391 | دوره:48 | شماره:14 | صفحه شروع:65 | صفحه پایان:81

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

487

دانلود:

163

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فضیلت و سعادت در اندیشه اخلاقی سقراط

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 81

چکیده

 پرسش ”سعادت چیست؟“ از جمله مهم ترین پرسش هایی است که اندیشه فیلسوفان یونان باستان را به خود مشغول داشته بود. در آن دسته از محاورات اولیه افلاطون که به احتمال زیاد نمایانگر اندیشه سقراط هستند, سقراط به بررسی مسائل اخلاقی و می کوشد تا حد ممکن, تبیینی از چیستی فضیلت (یا فضایل), زندگی سعادتمندانه و نسبت میان فضیلت (یا فضایل) و تحقق سعادت به دست دهد. در این مقاله, با قبول اصل سعادت باوری سعی شده است تا آرای سقراط درباره نسبت میان فضیلت و سعادت تبین شود و دفاعی از آنچه به «اصل حاکمیت فضیلت» معروف است ارائه گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID