مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تاریخ و تمدن اسلامی
سال:1387 | دوره:4 | شماره:8
صفحه شروع:81 | صفحه پایان:97

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

187

دانلود:

103

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ردیه نویسی مسیحیان اندلس بر اسلام و تاثیر آن بر این سنت در اروپای غربی

نویسنده

رحمتی محمدکاظم

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 97

چکیده

 در دوران حضور مسلمانان در اندلس, مستعربان یا مسیحیان عرب زبان با هجمه به اصول اعتقادی اسلام, دست به ردیه نویسی و تالیف رسایلی جدلی بر ضد اسلام به زبان عربی زدند. ادبیات جدلی پدید آمده به دست ایشان, بر روند ترجمه آثار اعتقادی مسلمانان, خاصه قرآن به زبان لاتینی, و نیز سنت ردیه نویسی در غرب اروپا تاثیری بسزا نهاد. نوشتار حاضر به تکوین ادبیات جدلی در اندلس و آثار مختلف آن می پردازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی