مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تاریخ و تمدن اسلامی | سال:1387 | دوره:4 | شماره:8 | صفحه شروع:123 | صفحه پایان:136

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

97

دانلود:

97

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

میرزا ابوتراب نطنزی و رویکردی بدیع به مساله تثلیث زاویه

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 136

چکیده

 در دوران قاجار که مقارن بود با تحولات بزرگ فرهنگی و اجتماعی در ایران از جمله انتقال علوم دقیقه از حوزه به مدرسه, به دانشمندی جامع به نام میرزا ابوتراب بر می خوریم. وی به مساله تثلیث زاویه پرداخته و در رساله در معرفت وتر ثلث قوس معلومه الوتر, راهی نوین برای حل آن گشوده است. مقاله حاضر درصدد روشن نمودن شرایط زندگی و شخصیت میرزا ابوتراب و نیز معرفی رساله و تبیین راه حل اوست.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID