مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,154

دانلود:

212

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر شل کننده عروق عصاره برگ مو (.Vitis vinifera L) بر آئورت جدا شده موش صحرایی

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 54

چکیده

 تاکنون گزارش هایی درباره اثر آنتی اکسیدانی, کاهش فشارخون و اثر اتساعی عروقی عصاره دانه انگور و پوست میوه آن ارایه شده است. اثرات شل کننده برگ انگور بر انقباض ایلئوم و رحم موش صحرایی و اثرات کاهنده نیروی انقباضی و ضربان قلب قورباغه نیز گزارش شده است. با توجه به احتمال وجود بعضی از اثرات عروقی عصاره دانه انگور در برگ آن, لذا در این تحقیق اثرات عصاره آبی الکلی برگ مو (Vitis vinifera L.) بر انقباض آئورت موش صحرایی بررسی شد. آئورت سینه ای موش صحرایی نر با اندوتلیال سالم و یا تخریب شده در حمام بافت حاوی محلول کربس - هانسلیت قرار داده و انقباضات آن به روش ایزومتریک اندازه گیری گردید. نتایج نشان می دهند که عصاره برگ مو (125/0, 0.25, 0.5, 1 و 2 میلی گرم بر میلی لیتر) انقباض ناشی از فنیل افرین (1 µM) را در آئورت (با و بدون اندوتلیال) به صورت وابسته به غلظت کاهش داد, ولی شلی ناشی از عصاره در آئورت های با اندوتلیال ( IC50=0.545±0.08Mg/ml) به طور قابل ملاحظه (p<0.0001) بیشتر از پاسخ گروه بدون اندوتلیال (IC50=1.73±0.23MG/ML)  بود. مهارکننده نیتریک اکساید سنتاز (L-NAME) با غلظت100 µM  شلی ناشی از عصاره (1 mg/ml) در آئورت های با اندوتلیال را کاهش داد ولی آتروپین(1 µM)  اثری بر خاصیت شل کنندگی عصاره نداشت. شلی ناشی از عصاره با غلظت 1 میلی گرم بر میلی لیتر پس از 30 دقیقه حضور آبی متیلن (10 µM) در آئورت های دارای اندوتلیال کاهش یافت  (p<0.02)همچنین این عصاره به صورت وابسته به غلظت, انقباضات ناشی از کلرور پتاسیم (80 mM) را نیز در هر دو گروه آئورت به طور قابل ملاحظه کاهش داد ولی این اثر کمتر از پاسخ ها در حضور فنیل افرین بود. می توان نتیجه گرفت که اثر شل کنندگی عصاره آبی الکلی برگ مو بر انقباض آئورت موش صحرایی وابسته به اندوتلیال بوده و با دخالت NO و cGMP انجام شده و همچنین عصاره فاقد موادی با خاصیت شل کنندگی کولینرژیکی شبیه استیل کولین است. با توجه به وجود فلاوونوییدها در برگ مو, ممکن است اثر مشاهده شده نتیجه اثر این ترکیبات باشد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

غریب ناصری، محمدکاظم، نویدحمیدی، مژده، و حیدری، اکبر. (1382). اثر شل کننده عروق عصاره برگ مو (.Vitis vinifera L) بر آئورت جدا شده موش صحرایی. گیاهان دارویی، 3(9)، 43-54. SID. https://sid.ir/paper/15728/fa

Vancouver: کپی

غریب ناصری محمدکاظم، نویدحمیدی مژده، حیدری اکبر. اثر شل کننده عروق عصاره برگ مو (.Vitis vinifera L) بر آئورت جدا شده موش صحرایی. گیاهان دارویی[Internet]. 1382؛3(9):43-54. Available from: https://sid.ir/paper/15728/fa

IEEE: کپی

محمدکاظم غریب ناصری، مژده نویدحمیدی، و اکبر حیدری، “اثر شل کننده عروق عصاره برگ مو (.Vitis vinifera L) بر آئورت جدا شده موش صحرایی،” گیاهان دارویی، vol. 3، no. 9، pp. 43–54، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/15728/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی