مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,450

دانلود:

209

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جلوگیری از اثر SRF بر نورون های کشت داده شده هرمی هیپوکامپ به وسیله عصاره آبی جدا شده از گیاه جدوار

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 68

کلیدواژه

sustained repetitive firing)SRF)Q4
پتانسیل فعال Aqueuous Fraction)AF Q4
AP)Q4

چکیده

 در این گزارش ما اثر عصاره آبی(AF))  (Aqeous fraction جدا شده از جدوار با نام علمی Delphinium denudatum WALL.ex Hook.F.&Thoms بر  (sustained repetitive firing) SRFنرونهای پیرامیدال هیپوکامپ موش صحرایی را بررسی کردیم. بلوک SRF یکی از مکانیسم های پایه داروهای آنتی اپی لپتیک (AED) در سطح سلولی می باشد. اثر (0.2-0.6 mg/ml) AF با یک داروی اولیه آزمایشی, فنی تویین (PHT) مقایسه شد. با استفاده از تکنیک Whole cell current-clamp و به وسیله یک پالس دپلاریزان به مدت 500 ms و قدرت 0/6-0/1 A و SRF 0.3 Hz بررسی گردید. درست شبیه فنی تویین, AFA, پتانسیل های عمل AP را در هر پالس تا موقعی که هیچ AP برای باقیمانده پالس باقی نماند, در مسیر وابسته به غلظت کاهش می دهد. رابطه ای بین کاهش وابسته به مصرف در شدت و (velocity of cup stroke) Vmax پتانسیل عمل وجود دارد. نتایج مشخص می کند که AF,SRF  را در نورون های هیپوکامپ در مسیر وابسته به مصرف و وابسته به ولتاژ شبیه فنی تویین کاهش می دهد. اما برخلاف فنی تویین که ترجیحاً در زمان غیرفعال بودن کانال پتاسیم اثر می کند. این اثرات AF آشکارا در زمانی که کانال در حالت معمولی است ایجاد می شود و نشان می دهد که اثرات کاهشVmax و شدت اولین پتانسیل عمل وابسته به دوز می باشد. ما نتیجه گرفتیم که AF دارای اثر ضدصرع می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  حیدری، رضا، شاهین، فرزانه، سومباتی، سامپونگ، و لورنزو، ر.ج. دی.. (1382). جلوگیری از اثر SRF بر نورون‌ های کشت داده شده هرمی هیپوکامپ به وسیله عصاره آبی جدا شده از گیاه جدوار. گیاهان دارویی، 3(9)، 55-68. SID. https://sid.ir/paper/15725/fa

  Vancouver: کپی

  حیدری رضا، شاهین فرزانه، سومباتی سامپونگ، لورنزو ر.ج. دی.. جلوگیری از اثر SRF بر نورون‌ های کشت داده شده هرمی هیپوکامپ به وسیله عصاره آبی جدا شده از گیاه جدوار. گیاهان دارویی[Internet]. 1382؛3(9):55-68. Available from: https://sid.ir/paper/15725/fa

  IEEE: کپی

  رضا حیدری، فرزانه شاهین، سامپونگ سومباتی، و ر.ج. دی. لورنزو، “جلوگیری از اثر SRF بر نورون‌ های کشت داده شده هرمی هیپوکامپ به وسیله عصاره آبی جدا شده از گیاه جدوار،” گیاهان دارویی، vol. 3، no. 9، pp. 55–68، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/15725/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی