مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل | سال:1389 | دوره:17 | شماره:3 | صفحه شروع:85 | صفحه پایان:98

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

143

دانلود:

103

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر دل قرمزی راش ایران (.Fagus orientalis L) بر خواص فیزیکی (رطوبت و جرم ویژه) و رفتار خشک شدن آن

صفحات

 صفحه شروع 85 | صفحه پایان 98

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID