مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,937

دانلود:

224

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرات بیولوژیکی عصاره برگ و ترکیب فنل گلیکوزید آربوتین گیاه تلکا (Pyrus biossieriana Buhse)

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 14

چکیده

 گیاه تلکا (Pyrus biossieriana Buhse) در جنگل های شمال ایران به فراوانی یافت میشود. دمگل, برگها و پوست برخی از گیاهان جنس Pyrus حاوی مقادیری از یک فنل گلیکوزید به نام آربوتین میباشد. آربوتین در بسیاری از گیاهان از جمله تیره های Saxiferagaceae, Ericaceae, Rosaceae, Compositae و… یافت مشود. از آربوتین برای ضد عفونی کردن مجاری ادراری وبه عنوان آنتی اکسیدانت و ضدآفتاب استفاده به عمل می آورند. این ماده دیورتیک و قاعده آور است. در این مطالعه, اثر ضدباکتری باسیلوس سوبتیلیس, ضدقارچ های کاندیدا آلبیکنس وکلادوسپوریوم کوکومریکوم, ضدلارو Aedes aegypti, آنتی اکسیدانت و آنتی کولین استراز عصاره های متانولی, دی کلرومتانی و آربوتین مورد بررسی قرار گرفته و ترکیب فنل گلیکوزید آربوتین در آن شناسایی و تعیین مقدار گردید. اثرات بیواتوگرافی مورد بررسی قرار گرفت. شناسایی آربوتین به روشهای TLC و HPLC و تعیین مقدار آربوتین به روشهای HPLC و اسپکتروفتومتری انجام شد. نتایج نشان داد که از حلال دی کلرومتان 4.42 درصد و از حلال متانول 22.04 درصد عصاره خشک به دست آمد. عصاره متانولی دارای اثرات ضدقارچ, آنتی اکسیدانت و ضدلاروز است. عصاره دی کلرکلرومتانی نیز دارای اثرات ضدباکتری, آنتی اکسیدانت و آنتی کولین استراز و آربوتین دارای اثرات ضدقارچ و آنتی اکسیدانت است. در روش TLC یک ترکیب با Rf=0.4 در عصاره متانولی برگ تلکا مشابه با Rf آربوتین استاندارد بود. با روش HPLC وجود آربوتین در Rt=5.43 در عصاره متانولی برگ گیاه تلکا شناسایی شد. میزان آربوتین در برگ گیاه تلکا به روش HPLC و 7.009 درصد و به روش اسپکتروفتومتری 7.0445 درصد اندازه گیری شد. آربوتین در گیاهان اوا اورسی (15-4 درصد) و گونه های قره قاط (7-0.4 درصد) وجود دارد. از آنجایی که گیاه اوااورسی در ایران وجود ندارد, بنابراین گیاه تلکا با توجه به مقدار بالای آربوتین و همچنین فراوانی و پراکندگی زیاد آن در شمال ایران می تواند به عنوان منبع غنی آربوتین مورد استفاده قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  آزادبخت، محمد، مارستون، آندرو، هاستتمن، کورت، رمضانی، محمد، و جهرمی مقدم، مریم. (1383). بررسی اثرات بیولوژیکی عصاره برگ و ترکیب فنل گلیکوزید آربوتین گیاه تلکا (Pyrus biossieriana Buhse). گیاهان دارویی، 3(10)، 9-14. SID. https://sid.ir/paper/15657/fa

  Vancouver: کپی

  آزادبخت محمد، مارستون آندرو، هاستتمن کورت، رمضانی محمد، جهرمی مقدم مریم. بررسی اثرات بیولوژیکی عصاره برگ و ترکیب فنل گلیکوزید آربوتین گیاه تلکا (Pyrus biossieriana Buhse). گیاهان دارویی[Internet]. 1383؛3(10):9-14. Available from: https://sid.ir/paper/15657/fa

  IEEE: کپی

  محمد آزادبخت، آندرو مارستون، کورت هاستتمن، محمد رمضانی، و مریم جهرمی مقدم، “بررسی اثرات بیولوژیکی عصاره برگ و ترکیب فنل گلیکوزید آربوتین گیاه تلکا (Pyrus biossieriana Buhse)،” گیاهان دارویی، vol. 3، no. 10، pp. 9–14، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/15657/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی