Start: 2/7/2023 3:55:08 PMEnd: 2/7/2023 3:55:08 PM >> 565

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,223

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه موردی درباره باورهای یک معلم دوره آموزش پیش از خدمت راجع به نقش بازخورد تصحیح کننده

صفحات

 صفحه شروع 321 | صفحه پایان 327

چکیده

 مطالعات اخیر حاکی از علاقه وافر محققین در انجام پژوهش در زمینه افکار معلم می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه موردی است که به دنبال نوع تفکرات یک مدرس پیش از خدمت کانون زبان ایران پیرامون بازخوردهای تصحیح کننده می باشد. بدین منظور معلمی با نام مستعار علی قبل از شرکت در دوره آموزش تدریس پیش از خدمت که توسط کانون زبان ایران برگزار می شد داوطلب شرکت در این پژوهش شد. جهت دست یابی به نوع تفکرات آموزشی علی پیرامون بازخوردهای تصحیح کننده و منبع این نوع تفکرات پرسش نامه ای که توسط نگارندگان این تحقیق آماده شده بود به وی داده شد. سپس جهت دست یابی به اطلاعات دقیق تر و رعایت قاعده مثلث در پژوهش یکی از نگارندگان مقاله حاضر به مصاحبه با علی پرداخت. دو هفته بعد زمانی که علی رسما مدرس زبان انگلیسی کانون شده بود, کلاس وی مورد بازدید قرار گرفت تا معلوم شود پس از کلاس های آموزش زبان پیش ازخدمت افکار علی پیرامون بازخوردها تا چه اندازه دچار تغییر شده است. نتایج این مطالعه موردی بیانگر تغییرات چشمگیری در نوع تفکر علی پیرامون بازخوردهای تصحیح کننده پس از گذراندن دوره آموزشی بود. در پایان نتایج این تحقیق به طور کامل گزارش و بحث شده است و کارکردهای آموزشی این تحقیق همراه با زمینه های تحقیقی برای بررسی در این زمینه برای علاقه مندان این حوزه ارایه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.