مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فناوری آموزش (فناوری و آموزش)
سال:1389 | دوره:4 | شماره:4
صفحه شروع:329 | صفحه پایان:333

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

245

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

افزایش فیدبک برای بهبود کیفیت تدریس

صفحات

 صفحه شروع 329 | صفحه پایان 333

چکیده

 این مقاله مزایای سیستم فیدبک از نحوه آموزش در دانشگاه های سنتی را مطرح می کند. فیدبک از نحوه تدریس در دانشگاه های سنتی از نظر خواهی از دانشجویان در مورد برنامه تدریس شده, تدریس توسط گروه آموزشی, در سطح گروه آموزشی یا دانشکده صورت گرفته به صورت آماری تهیه می شود. تمام دانشگاه ها در سراسر جهان چنین سیستمی برای ارزیابی دارند. بعضی از دانشگاه ها نتایج حاصل از این بررسی آماری را در سطح مدیریت دانشگاه مطرح می کنند, بعضی فقط بعضی فقط در سطح اساتید مدرس مطرح کرده و بعضی فقط به مطرح کردن در سطح دانشجویان اکتفا می کنند. یک مشکل معمول این است که نتایج این بررسی ها ممکن است فقط توسط اساتید دیده شود و مهم نباشد که خوب یا بد باشد. در مقاله یک توسعه کیفیت آموزشی پویا ارایه می شود که به طور سیستماتیک اطلاعات را از دانشجویان و مدرسین و ناظران صنعت جمع آوری می کند. سپس یک مدیریت به صورت افزایش اطلاعات ورودی به طور دایم به کار گرفته شده تا از اطلاعات حاصل به صورت مبنایی برای تهیه و توسعه کیفیت دروس جاری استفاده شود. ضمنا ماتریسی از اندازه گیری نحوه این که هر کس چگونه از این فیدبک برای بهبود نحوه تدریس و یادگیری استفاده می کند تهیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.