مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,387

دانلود:

253

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثرات دارچین، سماق و فلفل بر روی واکنش گلیکه شدن آلبومین در in vitro

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 18

چکیده

 دیابت ملیتوس یکی از شایع ترین بیماری ها در جوامع بشری است که مقابله باعوارض ناشی از آن هزینه هنگفتی را به سیستم درمانی تحمیل می نماید. مهمترین و شاخص ترین علامت کلینیکی آن افزایش قندخون می باشد که منجر به گلیکه شدن پروتئین های مختلف بدن می گردد که این امر باعث تغییر ماهیت, ساختمان و عملکرد بیوشیمیایی آنها می شود. یکی از راه های احتمالی درمان دیابت ملیتوس, کاهش یا مهار این واکنش است. به نظر می رسد که استفاده از افزودنی های غذایی در این راه مفید و مؤثر باشد. هدف ازا ین تحقیق, بررسی تأثیر برخی از افزودنی های غذایی مثل دارچین, سماق و فلفل بر روی واکنش گلیکه شدن آلبومین در in vitro می باشد. بدین منظور در حضور غلظت های مختلف هر یک از این افزودنی ها, واکنش گلیکه شدن آلبومین در in vitro انجام شد و با روش تیوباربیتوریک اسید مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که افزودنی های مورد مطالعه در غلظت های سه گانه 1 ,2/0 و 1/0 گرم بر دسی لیتر دارای اثر مهاری بر واکنش گلیکه شدن آلبومین می باشند و در این میان, سماق در غلظت 1 گرم بر dl دارای بیشترین مهار بود (80 درصد). ترتیب اثرات افزودنی های فوق, به صورت زیر است: دارچین < فلفل < سماق نتایج این تحقیق نشان داد که افزودنی های غذایی مورد مطالعه باعث کاهش واکنش گلیکاسیون آلبومین گردیدند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

شیخ، نسرین، صفری، محمدرضا، عراقچیان، ملیحه، و زراعتی، فاطمه. (1382). اثرات دارچین, سماق و فلفل بر روی واکنش گلیکه‌ شدن آلبومین در in vitro. گیاهان دارویی، 2(7)، 13-18. SID. https://sid.ir/paper/15562/fa

Vancouver: کپی

شیخ نسرین، صفری محمدرضا، عراقچیان ملیحه، زراعتی فاطمه. اثرات دارچین, سماق و فلفل بر روی واکنش گلیکه‌ شدن آلبومین در in vitro. گیاهان دارویی[Internet]. 1382؛2(7):13-18. Available from: https://sid.ir/paper/15562/fa

IEEE: کپی

نسرین شیخ، محمدرضا صفری، ملیحه عراقچیان، و فاطمه زراعتی، “اثرات دارچین, سماق و فلفل بر روی واکنش گلیکه‌ شدن آلبومین در in vitro،” گیاهان دارویی، vol. 2، no. 7، pp. 13–18، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/15562/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی