video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

5,579

دانلود:

2,480

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بازشناسی نقش طبیعت در فضاهای آموزشی

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 46

چکیده

 تغییرات ایجاد شده در نوع زندگی, کودکان را از تجارب روزانه در دنیای طبیعی جدا کرده است. می توان گفت ارتباط کودکان و طبیعت در دنیای امروز در حال قطع شدن است و مدارس یکی از مهم ترین فضاها برای برقراری دوباره این ارتباط می باشد. آنچه که این مقاله به آن پرداخته, جنبه های مختلف کارکرد طبیعت در فضاهای آموزشی است. تفاوت در این کارکردها از این نظر مورد اهمیت است که می تواند عامل مهمی در چگونگی طراحی فضاهای طبیعی و چگونگی حضور آنها در فضاهای آموزشی و در نتیجه کارآمد کردن این فضاها باشد. این مقاله قابلیت های مختلف طبیعت در رشد, آموزش و پرورش کودک را بازشناسی کرده و به ارایه راهکارهای عملی طراحی با توجه به این قابلیت ها خواهد پرداخت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  مظفر، فرهنگ، مهدی زاده سراج، فاطمه، و میرمرادی، سیده سمیه. (1388). بازشناسی نقش طبیعت در فضاهای آموزشی. فناوری آموزش (فناوری و آموزش)، 4(1)، 37-46. SID. https://sid.ir/paper/155504/fa

  Vancouver: کپی

  مظفر فرهنگ، مهدی زاده سراج فاطمه، میرمرادی سیده سمیه. بازشناسی نقش طبیعت در فضاهای آموزشی. فناوری آموزش (فناوری و آموزش)[Internet]. 1388؛4(1):37-46. Available from: https://sid.ir/paper/155504/fa

  IEEE: کپی

  فرهنگ مظفر، فاطمه مهدی زاده سراج، و سیده سمیه میرمرادی، “بازشناسی نقش طبیعت در فضاهای آموزشی،” فناوری آموزش (فناوری و آموزش)، vol. 4، no. 1، pp. 37–46، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/155504/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی