مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فناوری آموزش (فناوری و آموزش) | سال:1388 | دوره:4 | شماره:2 | صفحه شروع:163 | صفحه پایان:171

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

180

دانلود:

145

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

معیاری برای دسته بندی، امتیازدهی و استخراج از یادداشت برداری یادگیرندگان به منظور تولید محتوای آموزشی در سیستم یادگیری الکترونیکی

صفحات

 صفحه شروع 163 | صفحه پایان 171

چکیده

 امروزه یادگیری الکترونیکی نقش مهمی را در آموزش ایفا مینماید و بدون شک یکی از مهم ترین چالش های پیش رو در آموزش الکترونیکی, تولید محتوای آموزشی مناسب برای یادگیرندگان است. از طرفی یادداشت برداری روشی معمول برای ثبت دیدگاه ها و ایده ها در ارتباط با قسمت خاصی از یک موضوع آموزشی است که می توان آنها را بین یادگیران به اشتراک گذاشت. این یادداشت ها می تواند به صورت پرسش, طرح ابهامات و یا خلاصه برداری و نتیجه گیری در یک موضوع آموزشی باشد. بنابراین, یکی از فناوری های قابل توجه در زمینة تولید محتوای آموزشی, استفاده از یادداشتهای کاربران برای تولید و بهبود محتوای آموزشی است. از آن جا که می توان یادداشتهای یادگیرندگان را در ارتباط با یک موضوع خاص آموزشی به محتوای درس چسباند, استفاده از این یادداشت های می تواند مولف درس را در بهبود محتوای الکترونیکی دروس خود یاری کند. زیرا با توجه به هستی شناسی و مشخص بودن این مطلب که هر یادداشت مربوط به چه مفهومی است می توان محتوا ی آموزشی مورد نظر را در سلسله مراتب هستی شناسی بهبود بخشید . در ضمن میتوان قسمتی از محتوای مناسب آموزشی را از یادداشت های کاربران استخراج نمود و در اختیار دیگر یادگیرندگان قرار داد . مزیت این راهکار استفاده از یادداشت هایی است که در مقایسه با بازخورد های  صریح یادگیران, کاملا آزادانه و به صورت ضمنی انجام می شود. چارچوب پیشنهاد شده در این کار روشی را برای استفاده از یادداشت های کاربران در تولید و بهبود محتوای الکترونیکی در سیستم های یادگیری الکترونیکی ارایه می کند. در این مقاله جزییات دسته بندی یادداشت ها و همچنین روش های امتیازدهی آنها تشریح خواهد شد. علاوه بر این راهکارهای پیشنهادی برای استخراج نتایج تحلیل از یادداشت ها و تنظیم توصیه های لازم برای مولف درس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در ادامه راهکاری برای ارزیابی چارچوب پیشنهادی ارایه خواهد شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID