مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,578

دانلود:

1,697

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی معماری با تکیه بر تعامل زیبایی و عملکرد در طبیعت

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 66

چکیده

 هدف از بحث حاضر این است که بررسی گردد برای دست یابی به معماری هماهنگ با طبیعت آیا صورت برداری ظاهری از طبیعت به تنهایی برای معماری زیبایی به ارمغان می آورد؟ و چگونه می توان معماری زیبا با توجه به عملکرد خلق کرد؟ طبیعت در این زمینه چه روشی داده است؟ برای پاسخ به پرسش ها با مراجعه به متون ابتدا معنای زیبایی در طبیعت جمع بندی گردیده و پس از آن بررسی کوتاهی در مورد بناهایی که در طراحی آنها طبیعت و عملکرد هم زمان مد نظر بوده اند و به استفاده ظاهری طبیعت اکتفا نشده است چالشی صورت پذیرفته است و در نهایت روش استدلال منطقی نحوه صحیح الگوبرداری از طبیعت با رویکرد زیبایی شناسی عنوان گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد پاسخ درست به عملکرد و برداشت صحیح از عملکردها موجبات زیبایی طرح را نیز فراهم می آورد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

مهدی نژاد، جمال الدین، سیروس صبری، رضا، دماوندی، مجیدابراهیم، و عباس پوراسداله، جوانه. (1391). طراحی معماری با تکیه بر تعامل زیبایی و عملکرد در طبیعت. هویت شهر، 6(10)، 59-66. SID. https://sid.ir/paper/154760/fa

Vancouver: کپی

مهدی نژاد جمال الدین، سیروس صبری رضا، دماوندی مجیدابراهیم، عباس پوراسداله جوانه. طراحی معماری با تکیه بر تعامل زیبایی و عملکرد در طبیعت. هویت شهر[Internet]. 1391؛6(10):59-66. Available from: https://sid.ir/paper/154760/fa

IEEE: کپی

جمال الدین مهدی نژاد، رضا سیروس صبری، مجیدابراهیم دماوندی، و جوانه عباس پوراسداله، “طراحی معماری با تکیه بر تعامل زیبایی و عملکرد در طبیعت،” هویت شهر، vol. 6، no. 10، pp. 59–66، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/154760/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

  • ثبت نشده است.