مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,074

دانلود:

427

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تولید و نگهداری کشت سلولی گیاه بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) و مقایسه متابولیت های تولید شده در کالوس با گیاه کامل

صفحات

 صفحه شروع 68 | صفحه پایان 71

چکیده

 مقدمه: گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) گیاهی علفی, معطر و پایا از خانواده نعنا است که در مناطق مختلف ایران مورد استفاده خوراکی و دارویی قرار می گیرد و امروزه در بسیاری از نقاط جهان کشت و سازگار شده است. با توجه به اهمیت و کاربرد وسیع اسانس گیاه در ساخت داروها, مواد غذایی و آرایشی, بهداشتی تصمیم بر آن شد که کشت سلولی گیاه مورد بررسی قرار گیرد.هدف: هدف از این مطالعه, تولید و نگهداری کالوس از بذر گیاه بادرنجبویه و بررسی توانایی کالوس برای تولید متابولیت های ثانویه و مقایسه آن با متابولیت های تولید شده در گیاه کامل است.روش تحقیق: بذرهای گیاه بادرنجبویه, با قرار گرفتن در محلول های استریل کننده, استریل شدند و بعد از رشد در محیط آگار 8/0 درصد و تولید دانه رست, قسمت های فوقانی دانه رست در شرایط کاملاً استریل به محیط کشت MS اتوکلاو شده که دارای مقادیر مشخصی از هورمون های گیاهی بود منتقل و جهت رشد و ایجاد کالوس در گرمخانه در دمای 27-25 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. بعد از ایجاد مقادیر لازم از کالوس, عصاره دی کلرو متانی کالوس تهیه شده و به دستگاه GC تزریق گردید. اسانس حاصل از سرشاخه های هوایی گیاه کامل هم جهت تعیین ترکیبات موجود به دستگاه GC/MS تزریق شد.یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشترین درصد ترکیبات موجود در اسانس گیاه را سیترونلال, نرال, ژرانیال و بتاکاریوفیلن تشکیل می دهند. در مقابل, کالوس هیچ گونه ترکیب اسانسی تولید نکرده است. اما بررسی مقدماتی روی عصاره کالوس نشان داد که سلول ها, تانن تولید کرده اند.نتیجه گیری: نتایج حاکی از آنی است که کالوس به دست آمده از گیاه بادرنجبویه در محیط MS و با هورمون های گیاهی فوق نمی تواند تولید روغن فرار نماید اما کالوس مزبور توانسته است تانن تولید نماید.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

شمس اردکانی، محمدرضا، امن ‌زاده، یعقوب، جهان شیر، فهیمه، و جمشیدی، امیرحسین. (1383). تولید و نگهداری کشت سلولی گیاه بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) و مقایسه متابولیت‌ های تولید شده در کالوس با گیاه کامل. گیاهان دارویی، 4(13)، 68-71. SID. https://sid.ir/paper/15442/fa

Vancouver: کپی

شمس اردکانی محمدرضا، امن ‌زاده یعقوب، جهان شیر فهیمه، جمشیدی امیرحسین. تولید و نگهداری کشت سلولی گیاه بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) و مقایسه متابولیت‌ های تولید شده در کالوس با گیاه کامل. گیاهان دارویی[Internet]. 1383؛4(13):68-71. Available from: https://sid.ir/paper/15442/fa

IEEE: کپی

محمدرضا شمس اردکانی، یعقوب امن ‌زاده، فهیمه جهان شیر، و امیرحسین جمشیدی، “تولید و نگهداری کشت سلولی گیاه بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) و مقایسه متابولیت‌ های تولید شده در کالوس با گیاه کامل،” گیاهان دارویی، vol. 4، no. 13، pp. 68–71، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/15442/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی