Start: 2/6/2023 1:43:08 PMEnd: 2/6/2023 1:43:09 PM >> 577

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

112

دانلود:

30

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وضعیت تولید علم در حوزه مدیریت تغییر در پایگاه های استنادی Thomson Reuters

نویسندگان

مروتی مرضیه | حیاتی زهیر

صفحات

 صفحه شروع 92 | صفحه پایان 106

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت تولید علم در حوزه مدیریت تغییر, در پایگاه های استنادیThomson Reuters  انجام شده است. این بررسی می تواند وضعیت رشد دانش در این حوزه را منعکس سازد و ضمن آشکار ساختن نقاط ضعف و قوت, به مدیریت و برنامه ریزی در امر تحقیق و توسعه کمک کند. روش پژوهش, پیمایشی بوده و جامعه مورد مطالعه را کلیه تولیدات علمی حوزه مدیریت تغییر نمایه شده در پایگاه های مذکور طی سال های 1990 تا 2009 تشکیل داده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در مجموع تعداد 2530 مدرک در این حوزه تولید شده که بیشترین تعداد مدارک طی سال های 2006 تا 2009 منتشر شده اند. محاسبه مقدار متوسط نرخ رشد سالیانه انتشارات برای این سال ها, عدد %78.80 را نشان می دهد. یافته ها بیانگر آن است که 6105 نویسنده در تولید علم این حوزه حضور داشته اند. این مدارک به وسیله 80 کشور تولید شده اند و کشورهای ایالات متحده امریکا و انگلستان در رتبه های اول و دوم قرار دارند. این مدارک در 1173 عنوان مجله منتشر شده اند که «Journal of Organizational Change Management» با انتشار 94 مدرک در رتبه اول قرار دارد. این مدارک به 11 زبان زنده دنیا به تحریر درآمده که میزان تولیدات تعلق گرفته به زبان انگلیسی با 97.31 درصد, با اختلاف قابل توجهی بیش از سایر زبان هاست. این مدارک در 12 قالب مختلف ارائه شده که قالب مقالات پژوهشی با 72.84 درصد, با اختلاف قابل توجهی در رتبه اول قرار دارد. مدارک مورد بررسی به طور کلی 20778 استناد دریافت کرده اند که مقاله «Tightening the iron cage - concertive control in self-managing Teams» با دریافت 401 استناد در صدر قرار دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی