مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی ) | سال:1392 | دوره:5 | شماره:1 (پیاپی 15) | صفحه شروع:113 | صفحه پایان:138

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

229

دانلود:

129

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خاقانی شروانی و بیت المقدس

نویسنده

مهدوی فر سعید

صفحات

 صفحه شروع 113 | صفحه پایان 138

چکیده

خاقانی-همچنان که خود می گوید- در سخن پروری, طریق غریبی دارد. او از نخستین شاعران پارسی است که رفتار هنری ویژه و سازمانمندی را در پیش گرفته و سخنش از بوطیقای مشخصی پیروی می کند. برجسته ترین شاخص سطح فکری طریق غریب او, استفاده گسترده از یک پشتوانه فرهنگی سترگ است. خاقانی با بهره گیری از این پشتوانه به عنوان ماده خام, دست به خلق مضامین, تصاویر و تعابیر دیگرگون و بدیعی می زند تا سخن را از دام ابتذال و تکرار برهاند. بخشی از این پشتوانه, آگاهی های شاعر از سرزمین ها و منسوبات و متعلقات آن است. سرزمین بیت المقدس به عنوان یکی از بلاد مبارک در آیین اسلام و همچنین در کیش یهودی و ترسایی جاذبه برجسته ای برای سخنور داشته به گونه ای که وی بسیار مشتاق به دیدن آن بوده است. در این جستار برآنیم تا به تحقیق و تحلیل آگاهی های خاقانی در پیوند با این دیار بپردازیم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID