مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

304

دانلود:

251

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خانواده در قابوس نامه

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 49

چکیده

 در این مقاله, موضوع «خانواده در قابوس نامه» مورد بررسی قرار گرفته است. نخست تعریفی از خانواده بیان شده, سپس انواع آن ذکر گردیده است. برای ورود به بحث درباره موضوع مورد پژوهش, در ابتدا مطرح کردن پدیده «ازدواج» - که نخستین گام در تشکیل خانواده است - و صحبت درباره مسایل مربوط به آن چون سن ازدواج, گزینش همسر, ویژگی های همسر ایده آل و ... ضروری بوده است.در بخشی دیگر, درباره اعضای خانواده (پدر و مادر و فرزندان) و جایگاه و حقوق هر یک, به تفصیل سخن رفته است. بحث درباره زنان و سه رده سنی کودک, جوان و پیر, قسمت هایی دیگر از این نوشتار را تشکیل می دهد. در پایان, پس از اشاره به اقتصاد خانواده در قابوس نامه, ساختار خانواده در این کتاب معرفی شده که عبارت است از خانواده هسته ای, تک همسر, پدرتبار, پدرسالار, برون همسر و نومکان.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.