Start: 2/2/2023 2:46:07 PMEnd: 2/2/2023 2:46:07 PM >> 543

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

533

دانلود:

168

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و تحلیل «شاه زن» در نگاه نظامی

نویسندگان

کرمی محمدحسین

صفحات

 صفحه شروع 133 | صفحه پایان 159

چکیده

 چنانچه پادشاهی شیرین و ماریه را نادیده بگیریم, از میان چند پادشاهی که در آثار نظامی مطرح شده اند, حداقل دو تن از آن ها زن هستند که با وجود این که به دلیل تازگی و نادری مطلب, اهمیت فراوانی دارد تاکنون مورد توجه محققان واقع نشده است.در این مقاله برای نخستین بار به بررسی و تحلیل پادشاهی زنان در اشعار نظامی پرداخته شده و سعی شده زمینه تاریخی و فکری این امر به صورت کوتاه بیان شود و هدف اصلی حکیم نظامی در ساخت و پرداخت شاه زنان آثارش مشخص گردد.در بخش اصلی مقاله, نخست شیوه زندگی و فرمان روایی نوشابه در شرفنامه, همراه با بیان ویژگی های شخصیتی و حکمرانی او مورد بررسی قرار گرفته و سپس شیوه زندگی و ویژگی های فرمانروایی و شخصیت مهین بانو مورد بحث واقع شده است. در پایان تبیین شده است که نظامی به عنوان اندیشمندی حکیم, به چه دلیل طرح و شرح پادشاهی دو زن را در اشعار خویش گنجانده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی