video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

569

دانلود:

246

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شفیعی کدکنی و شکل گرایی

نویسندگان

محمدیان عباس

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 131

چکیده

 مکتب شکل گرایی (فرمالیسم), مکتبی است در نقد ادبی که در اوایل قرن بیستم میلادی, تحت تاثیر فوتوریسم ایتالیایی و نظریات زبان شناسان جوان روسی به وجود آمد و سپس به اروپا و آمریکا رفت و به تدریج در اکثر کشورهای جهان طرفدارانی پیدا کرد. ادیبان و سخن سنجان معاصر ایران نیز از این تاثیر بر کنار نمانده و کم و بیش در نقد ادبی, نظریات فرمالیست ها را به کار گرفتند.در میان منتقدان معاصر ایران, آقای دکتر شفیعی کدکنی بیش از دیگران از این مکتب نقد تاثیر پذیرفته و در آثار خود از موازین زبان شناسی و شکل گرایی بهره گرفته و کوشیده است تا راز ادبی بودن یک اثر ادبی را کشف نموده و جلوه های آشنایی زدایی و غریبه کردن کلام را از سخن روزمره مردم در آثار گذشتگان و معاصران نشان دهد. دکتر شفیعی؛ همچون فرمالیست ها اعتقاد دارد که: «شعر صرفا حادثه ای است که در زبان اتفاق می افتد.» و زبان شناسی می کوشد تا راز «رستاخیز کلمات» را کشف و اسباب و علل زیبایی کلام ادبی را نشان دهد. به نظر او, ادبیات نوعی کاربرد ویژه زبان است که با انحراف از «زبان عملی» و در هم شکستن هنجارهای زبان, از زبان روزمره متمایز می گردد. تاثیر پذیری دکتر شفیعی از مکتب شکل گرایی, تا حد زیادی در سروده های او نیز هویداست.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی