مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی ) | سال:1391 | دوره:4 | شماره:2 (پیاپی 12) | صفحه شروع:49 | صفحه پایان:76

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

323

دانلود:

116

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سبک شناسی نشانه ها در پنج حکایت از مصیبت نامه عطار نیشابوری

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 76

چکیده

 با ظهور دیدگاه های جدید انتقادی و ورود آنها به حوزه مطالعات پژوهشگران ایران - به ویژه در دو, سه دهه گذشته - آثار ادبی به شیوه ای متفاوت دیده شده است. یکی از نظریه هایی که سازگاری فراوانی با متن های ادبی دارد, نگاه به ساختار نشانه هاست. یکی از روش های کشف سبک ویژه یک نویسنده یا شاعر, بررسی نشانه هایی است که در متن اثرش به کار می گیرد. در این پژوهش به منظور نشان دادن چگونگی کارکرد نشانه ها که در نهایت بیانگر بخش مهمی از سبک یک اثر روایی است, یک نوع روایی پرکاربرد در ادبیات فارسی یعنی حکایت های عرفانی, بررسی شده است. عطار یکی از شاعران عارفی است که به سبب آگاهی از اصول داستان پردازی, نقطهی عطفی در داستان پردازی عرفانی است. بدین ترتیب, پس از بررسی انواع نشانه ها - از دیدگاه بارت - در پنج حکایت از حکایت های انبیا در مصیبت نامه عطار که دارای ساختار مشابه بودند, نتایج قابل توجهی در شناخت سبک پرداخت نشانه ها به دست آمد, از جمله: بهره گیری از صفت هایی که کارکرد براعت استهلالی دارند, استفاده از صفت هایی که فضای تقابل را ایجاد می کنند, استفاده از گفت و گوهای داستانی که کارکرد فضاسازانه می یابند, استفاده هدفمند از صفت هایی که در خدمت القای پیام محوری داستان هستند و...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID