video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

230

دانلود:

92

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی گونه های فخر در دیوان حافظ

نویسندگان

نیک داراصل محمدحسین

صفحات

 صفحه شروع 223 | صفحه پایان 248

کلیدواژه

فخر (خودستایی)Q3

چکیده

 فخر در واقع از گونه های ادبی است که در آثار منظوم و منثور شعرا و نویسندگان نمود دارد و در هر روزگاری, رنگی خاص می پذیرد و نمی تواند از تاثیرهای زمانی و مکانی به دور باشد. در مقدمه این مقاله ابتدا به بررسی ماهیت فخر و ارتباط آن با موضوع شخصیت و پندار فرد از خود و کارکرد آن به عنوان عنصری روانی-شخصیتی پرداخته ایم. با توجه به اعتبار حافظ در غزل سرایی و آفرینش گونه خاصی در این شیوه سخن سرایی, غزل وی را که جلوه گاه فخر اوست, به اختصار بررسی کرده ایم. به سبب آن که بیشترین فخر حافظ به سخن و غزل است, ابعاد این موضوع و دلایل تفاخر خود را به کلامش, در بخش بعدی, به تفصیل بیان کرده ایم. موضوع قابل توجه دیگر, فخر حافظ به همت والاست که ریشه در عصر سیاسی و اجتماعی روزگار شاعر دارد و با عنوانی مستقل بررسی شده است. مفاخره های برجسته دیگری چون فخر به رندی, فخر به عشق و معشوق, فخر به ممدوحان و ..., دیگر قسمت های برجسته این مقاله را شکل داده است و در پایان با توجه به تنوع فخریه های حافظ که جنبه های فردی, انتقادی اجتماعی و سیاسی را در بر می گیرد, نتیجه ارایه می شود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی