مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,019

دانلود:

319

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی میزان ترکیب های فلاونوییدی گونه های گل محمدی .Rosa damascena Mill

صفحات

 صفحه شروع 161 | صفحه پایان 168

چکیده

 مقدمه: فلاونوییدها طبقه بزرگی از پلی فنل ها با بیش از 4000 ترکیب هستند, اغلب مسوول رنگ زرد, قرمز و ارغوانی گل ها, میوه ها و سبزیجات در گیاه هستند. فلاونوییدها نقش آنتی اکسیدانی را در فتوسنتز گیاهان به عهده دارند, فلاونوییدها دارای اثرات آنتی اکسیدانی, ضد التهابی, جلوگیری کننده سرطان و محافظت کننده از قلب می باشند.هدف: هدف از این تحقیق, استخراج و اندازه گیری ترکیب های فلاونوییدی کامفرول و کوئرستین در گلبرگ پانزده ژنوتیپ گل محمدی جمع آوری شده از مناطق مرکزی ایران (کشت شده در موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور) می باشد.روش بررسی: پنج گرم نمونه تازه گل محمدی مورد آزمایش در اوایل اردیبهشت 1385 جمع آوری و با حلال متانول و اسید استیک (به نسبت 1:9) توسط دستگاه آسیاب برقی بافت گلبرگ در حلال زده و حل شده, توسط کاغذ صافی, صاف شده, عصاره حاصل را به 30 میلی لیتر حجم رسانده و جهت تجزیه به دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا تزریق شد.نتایج: دو فلاوونول به نام کامفرول و کوئرستین در 15 نمونه عصاره های گل محمدی تعیین مقدار شد. بیشترین میزان کامفرول در نمونه های کامو(482 ppm) 4 , اراک(421 ppm) , قهرود (420 ppm) و مشهد اردهال(412 ppm) 1  و کمترین میزان در نمونه های قمصر(131 ppm) 3 , کامو(164 ppm) 3 , کامو (169 ppm) 2 و قمصر(188 ppm) 1  وجود داشت. در رابطه با ترکیب کوئرستین بالاترین میزان در نمونه های کامو(358 ppm) 4 , قهرود (337 ppm), قمصر(324 ppm) 2  و اراک (318 ppm) و کمترین میزان در نمونه های قم (82 ppm), تهران (91 ppm), قمصر(122 ppm) 3  و کامو(172 ppm) 2 به دست آمد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده, بهترین اکسشن ها (نمونه های کامل گیاهی) از نظر میزان ترکیب های کامفرول و کوئرستین به ترتیب شامل کامو 4 (482 و(358 ppm , قهرود (420 و(337 ppm  و مشهد اردهال 1 (412 و(300 ppm  می باشند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

جایمند، کامکار، رضایی، محمدباقر، عصاره، محمدحسن، طبایی عقدایی، سیدرضا، و مشکی زاده، سعیده. (1389). ارزیابی میزان ترکیب های فلاونوییدی گونه های گل محمدی .Rosa damascena Mill. گیاهان دارویی، 9(36)، 161-168. SID. https://sid.ir/paper/15331/fa

Vancouver: کپی

جایمند کامکار، رضایی محمدباقر، عصاره محمدحسن، طبایی عقدایی سیدرضا، مشکی زاده سعیده. ارزیابی میزان ترکیب های فلاونوییدی گونه های گل محمدی .Rosa damascena Mill. گیاهان دارویی[Internet]. 1389؛9(36):161-168. Available from: https://sid.ir/paper/15331/fa

IEEE: کپی

کامکار جایمند، محمدباقر رضایی، محمدحسن عصاره، سیدرضا طبایی عقدایی، و سعیده مشکی زاده، “ارزیابی میزان ترکیب های فلاونوییدی گونه های گل محمدی .Rosa damascena Mill،” گیاهان دارویی، vol. 9، no. 36، pp. 161–168، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/15331/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی