مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

792

دانلود:

208

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ابررسانایی نامتعارف در شبکه لانه زنبوری

صفحات

 صفحه شروع 317 | صفحه پایان 321

چکیده

 برهم کنش بین الکترونی منشاء به وجود آمدن نظم در سیستم های همبسته قوی است. در این مقاله احتمال وجود نظم ابررسانایی در شبکه لانه زنبوری با استفاده از مدل هابارد مورد بررسی قرار گرفته است. پارامتر نظم ابررسانایی با استفاده از تابع گرین محاسبه شده و رابطه میان این پارامتر و چگالی الکترون ها به دست آمده است. بر این مبنا با در نظر گرفتن ابررسانایی متقارن نوع s, نشان داده می شود که برای شبکه لانه زنبوری احتمال ظهور ابررسانایی در بازه 0£x£0.5 وجود دارد. آلایش بهینه برای ابررسانایی مورد نظر در شبکه لانه زنبوری x=0.25 است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  محمدی، رضوان، و صاحب سرا، پیمان. (1391). بررسی ابررسانایی نامتعارف در شبکه لانه زنبوری. پژوهش فیزیک ایران، 12(4)، 317-321. SID. https://sid.ir/paper/1532/fa

  Vancouver: کپی

  محمدی رضوان، صاحب سرا پیمان. بررسی ابررسانایی نامتعارف در شبکه لانه زنبوری. پژوهش فیزیک ایران[Internet]. 1391؛12(4):317-321. Available from: https://sid.ir/paper/1532/fa

  IEEE: کپی

  رضوان محمدی، و پیمان صاحب سرا، “بررسی ابررسانایی نامتعارف در شبکه لانه زنبوری،” پژوهش فیزیک ایران، vol. 12، no. 4، pp. 317–321، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1532/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی