مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشهای ارتباطی (پژوهش و سنجش) | سال:1388 | دوره:16 | شماره:4 (پیاپی 60) | صفحه شروع:125 | صفحه پایان:150

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

408

دانلود:

148

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر استفاده از تلفن همراه بر شکل گیری هویت شخصی مدرن در نوجوانان و جوانان شهر تهران

صفحات

 صفحه شروع 125 | صفحه پایان 150

چکیده

 گسترش تلفن های همراه دگرگونی هایی را در ویژگی های فردی و تعاملات اجتماعی افراد جامعه ایجاد کرده است. تلفن همراه با ظرفیت های انتخابی که فراهم کرده است, به ابزار جدیدی برای انعکاس «خود» و «دیگری» و شکل گیری هویتی جدید تبدیل شده است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر استفاده از تلفن همراه بر هویت شخصی مدرن پرداخته است. بر اساس رویکردهای نظری, بویژه چارچوب نظری گیدنز, پنج شاخص بازتابندگی خود و خود بیانگری, تعاملات و ارتباطات گسترده, تجربه از جاکندگی زمان و مکان, تجربه اضطراب و اعتماد و تجربه آزادی, استقلال فردی و قدرتمندی در دوران مدرنیته متاخر که منجر به شکل گیری هویت شخصی می شوند, به عنوان شاخص های هویت شخصی مدرن در نظر گرفته شده است. به این منظور 300 نفر از جوانان شهر تهران که دارای تلفن همراه بودند, به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. داده های گرد آوری شده, با استفاده آزمون های تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی LSD مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد استفاده های چند منظوره رسانه ای از تلفن همراه مانند گوش دادن به رادیو و موسیقی, تماشای تلویزیون و ورود به جهان مجازی اینترنت از ویژگی هایی است که هویت شخصی مدرن را تقویت می کند و کانونی بودن فرد و خواسته های او را معنا می بخشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID