مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشهای ارتباطی (پژوهش و سنجش) | سال:1389 | دوره:17 | شماره:2 (پیاپی 62) | صفحه شروع:31 | صفحه پایان:49

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

223

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رسانه، هویت و الگوی مصرف: رویکرد نظری

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 49

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر که به شیوه اسنادی صورت گرفته, مطالعه و بررسی ارتباط بین دو متغیر «رسانه» و «الگوی رفتار مصرفی کنشگران/ مخاطبان» در جامعه است. در این خصوص باید به این پرسش ها پاسخ داده شود که آیا رسانه ها صرفا بازتاب دهنده نیازهای مخاطبان خود هستند یا نقشی تعیین کننده در تولید و بازتولید این نیازها دارند؟ در مقابل, نیازهای مخاطبان چگونه محتوای رسانه را تحت تاثیر قرار می دهد؟ در مقاله حاضر, تلاش شده است ضمن نقد و بررسی رویکردهای نظری موجود در باب تاثیر رسانه بر الگوی مصرفی کنشگران/ مخاطبان, مدل تحلیلی متفاوتی بر مبنای نظریه سازه انگاری ارایه شود که بر اساس آن, رفتار مصرفی کنشگران, مبتنی بر برداشتی است که از «هویت» خود دارند. به عبارت دیگر, افراد با توجه به تعریفی که از موقعیت و هویت اجتماعی خود دارند, سبک مصرفی خاصی را متناسب با آن برمی گزینند, و در این میان, «رسانه» در تعریف این موقعیت و صورت بندی آن هویت, نقشی اساسی ایفا می کند. بنابراین در مدل ارایه شده برای تبیین رابطه «هویت», «رسانه» و «الگوی مصرف» این سه عامل در مثلثی تعاملی قرار می گیرند که هر یک از اضلاع آن, همزمان, مقوم دو ضلع دیگر و متاثر از آنهاست.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID