مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جاویدان خرد | سال:1388 | دوره:6 | شماره:4 | صفحه شروع:71 | صفحه پایان:96

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,135

دانلود:

39

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طغرایی و شرح کتاب الرحمة جابر بن حیان

نویسنده

کوه کن رضا

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 96

چکیده

 کتاب الرّحمة جابر بن حیّان (که جابر مطابق سنت در قرن دوم هجری می زیسته است) در زمره رسایل اساسی و بی همتا در حوزه کیمیا در اسلام به شمار می رود. این رساله که مشتمل بر عبارات موجز و مغلق است, توجه کیمیاگران را به خود جلب کرده است و شروح بی شماری بر آن به رشته تحریر درآمده است. ابو اسماعیل حسین بن علی طغرایی اصفهانی (م. 515), به نوبه خود, تفاسیری پر اهمیت بر این اثر نگاشته است. ما بر پایه مفاتیح الحکمة, شرح کتاب الرّحمة که یکی از موثق ترین شرح های وی است, تفسیر برخی موضوعات اساسی طرح شده در کتاب الرّحمة, نظیر انتقال مکتوب اسرار کیمیا, قیاس, اصل ماده, مطابقت عالم صنعت و عالم صغیر بشری, استعاره تخم مرغ, زر حکما و زر عوام, تناسخ در نزد جابر و تدبیر نفوس را استخراج و معرفی کرده ایم. از آنجا که اکثر آثار طغرایی تاکنون به چاپ نرسیده است, این تحقیق بر پایه نسخ خطی وی انجام شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID