مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جاویدان خرد
سال:1388 | دوره:6 | شماره:4
صفحه شروع:37 | صفحه پایان:49

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

869

دانلود:

203

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

احیا علوم الدین غزالی و ضرورت احیا آن در روزگار ما

نویسنده

پازوکی شهرام

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 49

چکیده

 احیاء علوم الدین مهم ترین کتاب غزالی است که در قرن پنجم هجری نوشته شده است. در این کتاب, غزالی به عنوان یک مجدد دینی, به دنبال احیای علم دین است و به سبک اصحاب هرمنوتیک, یادآور معنای اولیه الفاظ مهم دینی می شود که در زمانه او تحریف شده یا به معانی خاصی تخصیص یافته اند. در تاریخ تفکر اسلامی, عنوان این کتاب, مبدل به یک سرمشق و یک طرح (project) دینی شده و هر بار که متفکران بزرگ اسلامی, از مولوی تا ملاصدرا, به دنبال احیای علوم دین برآمده اند, به این کتاب نظر داشته اند. در روزگار ما که تجدید و احیای علم حقیقی دین, بیش از هر زمان دیگر ضروری شده است, با توجه به برخی ادعاهای کاذب موجود برای احیای دین, توجه به احیای علم دین غزالی بیش از هر زمان دیگر ضروری است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.