Start: 2/7/2023 2:10:16 AMEnd: 2/7/2023 2:10:17 AM >> 748

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,145

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بازشناسی مقام و مفهوم هنر

نویسندگان

بنی اردلان اسماعیل

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 27

چکیده

 ناکارآمدی دریافت زیبایی شناسی غرب برای تحلیل یا ارزش گذاری آثار صناعی هنروران ایرانی روشن تر از آن است که به یک بحث تفصیلی نیاز داشته باشد. این زیبایی شناسی (aesthetics) برآمده از پای بندی به نمود, یعنی عالم کثیر یا خلق, و نمایش عینی آن است. حال آنکه, هنرور اسلامی - ایرانی پای بند به نمایشِ بود, یعنی جلوات حق, است و از این رو, به تناسبات دقیق ریاضی پای بند نیست. هرچند این دو قطب واگرا, در تلاش تاریخی خود, به همگرایی می رسند و به هم نزدیک می شوند. بررسی تاریخی و سیر تحول معنایی صناعت و هنر یکی از اهداف این تعالیم است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.